برای یک ایران آزاد

چهارمین روز تجمع اعتراضی خریداران خودروهای ثبت‌نامی در محل نمایشگاه تهران

0

چهارمین روز تجمع اعتراضی خریداران خودروهای ثبت‌نامی در محل نمایشگاه تهران
روز جمعه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۷، جمعی از خریداران خودروهای ثبت نامی از گروه های خودرو سازی سایپا، بهمن موتور و ایران خودرو در اعتراض به عدم تحویل خودرو و نسبت به برآورده ‌نشدن مطالبات‌شان، در محل نمایشگاه تهران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

شایان ذکر است این چهارمین روز است که این خریداران در محل نمایشگاه خودرو تهران دست به تجمع اعتراضی می‌زنند.

خریداران خودروهای ثبت نامی در محل نمایشگاه تهران فریاد می‌زدند:

«دزد کیه؟ خودروساز،

مفسد کیه؟ خودروساز

وزیر بی‌کفایت استعفا استعفا»

خریداران خودروهای ثبت نامی در محل نمایشگاه تهران بنرهایی در دست داشتند که روی آنها از جمله نوشته شده بود: «ما خواهان اعدام سلطان خودرو هستیم»

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.