چهلم شهیدان جمعه خونین زاهدان و همبستگی ملی برای سرنگونی دیکتاتور

چهلم شهیدان جمعه خونین زاهدان - بلوچستان

امروز چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱ چهلم شهیدان سرفراز جمعه خونین زاهدان است.  در این روز گزمگان خامنه‌ای همان طور که خودشان می‌گویند « مثل آب خوردن»! مردم نمازگزار مسجد مکی اهل سنت را به رگبار بستند و بیش از صدتن کودک و نوجوان و میانسال را قتل‌عام کردند.

به همین مناسبت امروز در ۵۵ مین روز قیام مردم در سراسر کشور فراخوان به برگزاری مراسم بزرگداشت شهیدان زاهدان را دادند.  

تا لحظه تنظیم این گزارش براساس خبرهای رسیده اعتصاب عمومی کسبه در زاهدان و نیز شهرهای کردستان آغاز شده است و دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور نیز مراسم‌هایی به یاد این شهیدان برگزار کردند.

گناه مردم زاهدان چه بود؟

تنها گناه مردم بلوچ این بود که حق خود را فریاد زدند، اما گزمه‌های خامنه‌ای با باز کردن رگبار گلوله‌های جنگی تلاش کردند که صدای آنها را در گلو خفه کنند زیرا که دیکتاتور هیچ حقی را بجز برای خود، به‌رسمیت نمی‌شناسد و جان انسان‌ها هیچ ارزشی برایش ندارد.

در میان شهدای این روز خونین در زاهدان پیکر سوراخ شده کودک دو ساله به نام میرشکار نیز به‌چشم می‌خورد.  جنایتی که نشان می‌دهد برای دیکتاتور سن و سال مطرح نیست و همه را با هم قتل‌عام می‌کند.

اما دیکتاتور هرگز فکر نمی‌کرد که رود خروشان خشم یک خلق ستمدیده سر بازایستادن نخواهد داشت و هر روز در یک شهر و گوشه این سرزمین پهناور موج بر می‌دارد، تا کاخ سفیانی ولایت فقیه را از بیخ و بن برکند.

بیشتر بخوانید

جمعه خونین زاهدان و سراسیمگی و آشفتگی ولایت فقیه

اسامی شهیدان سرفراز جمعه خونین در زاهدان

۱.  ابراهیم      گرگیج           ۸مهر

۲.  ابوبکر        علی زهی       ۸مهر

۳.  ابوبکر        فرزند شکور    ۸مهر

۴.  احمد        سرگلزایی       ۸مهر

۵.  احمد        شه بخش       ۸مهر

۶.  اقبال         شهنوازی        ۸مهر

۷.  امیرحمزه   شهنوازی        ۸مهر

۸.  امین         (طلبه مدرسه بدرالعلوم)        ۸مهر

۹.  امین‌الله     قلجایی             ۸مهر

۱۰.  بلال       آنشینی             ۸مهر

۱۱.  جلیل     رخشانی           ۸مهر

۱۲.  جلیل     محمد زهی       ۸مهر

۱۳.  حمزه     نارویی  ۸مهر

۱۴.  حمید     عیسی زهی     ۸مهر

۱۵. حمید      نارویی  ۸مهر

۱۶.  رافع       نارویی ۸مهر

۱۷. ریاست     (بادل) بلوچ     ۸مهر

۱۸. صلاح‌الدین         گمشادزهی     ۸مهر

۱۹. صمد       شاهوزهی       ۸مهر

۲۰. عبدالرحمن         بلوچی ۸مهر

۲۱.  عبدالغفور          نور براهویی     ۸مهر

۲۲. عبدالمجید         ریگی   ۸مهر

۲۳.  عبدالملک         شه بخش       ۸مهر

۲۴.  علی‌اکبر  حلقه بگوش    ۸مهر

۲۵.  عمر                 شهنوازی              ۸مهر

۲۶.  عمران              شه بخش       ۸مهر

۲۷.  فرزاد               شه بخش       ۸مهر

۲۸.  لال‌ محمد         آنشینی ۸مهر

۲۹.  لال محمد                    عالی زهی     ۸مهر

۳۰.  محمد              براهویی         ۸مهر

۳۱.  محمداقبال         شهنوازی        ۸مهر

۳۲.  محمدامین         گمشادزهی     ۸مهر

۳۳.  محمدرضا          ادیب توتازهی  ۸مهر

۳۴.  محمد             ریگی    ۸مهر

۳۵.  محمدصدیق       نارویی  ۸مهر

۳۶.  محمدعلی         گمشادزهی     ۸مهر

۳۷.  محمدفاروق       رخش  ۸مهر

۳۸.  محمد              قلجه‌ای ۸مهر

۳۹.  محمود          براهویی   ۸مهر

۴۰.  منصور           رخشانی ۸مهر

۴۱.  نعمت‌الله  کبدانی          ۸مهر

۴۲.  واحد            گمشادزهی        ۸مهر

۴۳.  یاسر                شه بخش       ۸مهر

۴۴. یونس               نارویی ۸مهر

۴۵. عبدالصمد براهویی (عیدوزهی)    ۸مهر

۴۶. محمدعمر شهنوازی        ۸مهر

۴۷. محمد              قلجایی         ۸مهر

۴۸. امین                 گله بچه         ۸مهر

۴۹. حمزه              نارویی فرزند محمد      ۸مهر

۵۰. حمید               نارویی فرزند محمدعلی         ۸مهر

۵۱. موسی               نهتانی  ۸مهر

۵۲. سامر               هاشم زهی       ۸مهر

۵۳. علی                  براهویی          ۸مهر

۵۴. ذکریا                براهویی          ۸مهر

۵۵. علی        عاقلی (نارویی)         ۸مهر

۵۶. سلمان         ملکی        ۱۰مهر

۵۷. محمداقبال          نایب زهی       ۸مهر

۵۸. جمال‌عبدالناصر    محمد حسنی براهویی ۱۰مهر

۵۹. خدانور              لجعه‌ای          ۹مهر

۶۰. ماه‌الدین            شیرو زهی      ۱۱مهر

۶۱. مرتضی    حسن زئی      ۱۰مهر

۶۲. ذوالفقار          حسن زئی          ۱۰مهر

۶۳. آرمان             حسن زئی          ۱۰مهر

۶۴. محمود           حسن زئی          ۱۰مهر

۶۵. امید             شهنوازی ۸مهر

۶۶. متین                قنبر زهی گرگیج       ۸مهر

۶۷. سدیس          کشانی     ۸مهر

۶۸. موسی               دویرا   ۸مهر

۶۹. عمران               حسن زهی     ۸مهر

۷۰. محسن            گمشادزهی       ۸مهر

۷۱. محمدعلی          اسماعیل زهی (شه بخش)     ۸مهر

۷۲. اسماعیل   آبیل    ۸مهر

۷۳. موسی               آنشینی ۸مهر

۷۴. مهدی               آنشینی ۸مهر

۷۵. مجید             بلوچ زهی ۸مهر

۷۶. جواد              پوشه      ۸مهر

۷۷. عبدالصمد          ثابتی زاده (شاهو زهی)         ۸مهر

۷۸. عبدالغفور            دهمرده         ۸مهر

۷۹. عبدالمنان        رخشانی           ۸مهر

۸۰. بلال                  رخشانی        ۸مهر

۸۱. امید                   سارانی         ۸مهر

۸۲. جابر                شیروزهی        ۸مهر

۸۳. سلیمان             عرب    ۸مهر

۸۴. غلام‌نبی             نوتی زهی       ۸مهر

۸۵. وحید                 هوت   ۸ مهر

۸۶. عبدالجلیل          قنبر زهی       ۸مهر

۸۷. عبدالله            نارویی    ۸مهر

۸۸. عبدالوحید          توحید نیا       ۸مهر

۸۹. امید              صفر زهی ۸مهر

۹۰. بهزاد            ریگی       ۸مهر

۹۱. نجم‌الدین  تاجیک ۸مهر

۹۲. احمد(جْمّا)         سارانی (علیزهی)       ۸مهر

۹۳. ابوبکر      نهتانی  ۸مهر

۹۴. محمدجواد          زاهدی ساری  ۱مهر

۹۵. محمد         رخشانی      ۸مهر – ۱۲ساله

۹۶. لال‌محمد           آنشینی فرزند شریف   ۸مهر

۹۷. مصطفی         بریجی     ۸مهر

۹۸. دانیال             شه بخش          ۸مهر – ۱۲سال

۹۹. خلیل             قنبر زهی تنها فرزندعلیگور       ۸مهر

۱۰۰. محمود         شهنوازی فرزند امان‌الله   ۸مهر

۱۰۱. امیرمحمد         گمشادزهی فرزند قادر ۸مهر

۱۰۲. هستی  نارویی فرزند بلال       ۸مهر

۱۰۳. امیرحسین        پرنیان میرکازهی ریگی         ۸مهر

۱۰۴. حافظ              محمد براهویی          ۸مهر

۱۰۵. لال‌محمد                  براهویی          ۸مهر

۱۰۶. اسماعیل              حسین زهی          ۸مهر

۱۰۷. مجید                      شه بخش         ۸مهر

۱۰۸. ثامر                        شهنوازی         ۸مهر

۱۰۹. عبدالخالق                 شهنوازی         ۸مهر

۱۱۰. عزیزالله                     کبدانی          ۸مهر

۱۱۱. میرشکار (نام نامشخص کودک) ۸مهر – ۲ساله

۱۱۲. عبدالمجید        نارویی  ۸مهر

۱۱۳. حامد              باجی زهی (براهویی) ۲۵مهر

۱۱۴. سامی             هاشم زهی فرزند نبی  ۸مهر – ۱۶ساله

۱۱۵. گنگو              زهی ریگی                     ۸مهر

۱۱۶. سعید              گرگیج ۸مهر

۱۱۷. کبدانی           فرزند خدابخش ۶آبان – (کودک ۱۲ساله)

۱۱۸. عادل             کوچکزایی (بریچی)     ۶آبان

۱۱۹. امید               نارویی  ۶آبان

۱۲۰. امیر                شهنوازی        ۶آبان

۱۲۱. یاسر              نارویی   ۱۲آبان

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل