برای یک ایران آزاد

نگاهی به چهل سال تروریسم رژیم و فرجام آن: حسین داعی‌الاسلام

0

چهل سال تروریسم رژیم ایران که یکی ازپایهای اصلی آن است چگونه خودش را طی این ۴۰ سال حاکمیتش در اشکال ترور؛ ایجاد جنگ و بحران در خارجِ ایران نشان داده است. سئوالاتی مطرح است ازجمله: از کی و چرا به جنگ افروزی و تروریسم متوسل شده؟ چه نیازی به آن داشته؟. چرا الآن، فعالیت‌های تروریستی رژیم در خارجه شدت گرفته است؟ تروریسم رژیم در منطقه چطور عمل می‌کند؟ چه میزان برای تروریسم هزینه می‌کند؟ سیاست فعلی کشورها، در قبال تروریسم رژیم چیست و با گذشته چه تفاوتی کرده است؟ از طرف دیگه تعادل قوای فعلی رژیم در منطقه چگونه است؟ نقش مقاومت ایران در مقابله با دخالت‌ها؛ جنگ افروزی ها و پروژه‌های اتمی و موشکی و تروریزم رژیم چی بوده است؟ درهمین رابطه اقای حسین داعی‌الاسلام طی گفتگو با تلویزیون ایران آزادی به سئوالات فوق پاسخ می‌دهد.

حسین داعی الاسلام: اگر این آخوند شیاد اینها رانگوید، آدمی باید تعجب کند. زیرا این روزها تمام رسانه‌ها پر است ازصحبت درمورد تروریسم رژیم واینکه رژیم سردمدار تروریسم درجهان است وهرروز پرونده‌ای از رژیم، در اروپا واین طرف وآنطرف جهان، رو می‌شود. مثلاً در ایندیپندنت به نقل از یک مقام اروپائی نوشته بود:‌ مقام‌های امنیتی اروپایی اعلام کردند اسدالله اسدی که درزندان است، درحقیقت جواب رژیم این را گفته‌اند که این بمب گذاری، نه فقط می‌خواسته بمب گذاری بکند بلکه با خارج پاریس هم تماس وارتباط داشته وبا مقاماتش درتهران هماهنگ می‌کرده، ویا مثلاً آقای ترامپ درسخنرانی سالانه‌اش درکنگره، گفت که رژیم ایران را یک دیکتاتوری فاسد واولین حامی تروریسم درجهان معرفی کرد. یا فرمانده سنتکام گفت که رژیم ایران درتمام منطقه موجب نگرانی است وایران اصلی‌ترین کانون و حامی تروریسم درجهان است.

اتحادیه اروپا که درمورد ایران بیانیه داده، به تروریزم رژیم اشاره کرده است. یعنی سروصدای اروپایی‌های که دوستان رژیم هستند هم درآمده است. به همین دلیل روحانی برای اینکه موضوع را برگرداند و درتبلیغات شان از روی سر رژیم بردارند وتبلیغات عکس بکنند این موضوع را مطرح کردند واین هم شیوه رژیم است. یا وقتی رژیم مشغول ساخت بمب اتم بود، می‌گفت مجاهدین درپایگاههای خودشان بمب‌های اتمی ویا مواد اتمی عراق رانگهداری می‌کنند ویا مشغول ساختن سلاح شیمیایی بود، می‌گفت که مجاهدین شیمیایی دارند. این شیوه همیشگی وشناخته شده رژیم است. اینقدردروغ های روحانی مسخره است که حتی اکثرسایر روزنامه‌های رژیم اورا مسخره می‌کنند.

حسین داعی الاسلام: مسئله چهل سال دخالتها وتروریزم رژیم درخارج ازکشوراست، صحبت کردن ازاین موضوع بسیار سخت ودردناک است. زیرا رژیم دراین ۴۰ سال، میلیاردها وصدها میلیارد دلار ازاموال مردم ایران را صرف کارهای تروریستی و جنگ افروزیش درمنطقه کرد و یک بلا و فاجعه بزرگی بود نه تنها مردم ایران، بلکه کل منطقه …و واقعاً ابعاد جنایات رژیم که دردوران ۴ دهه حکومت آخوندها مرتکب شده را فقط می‌شود با دوران هیتلر ویا مغول مقایسه کرد.

یک دوران تاریکی است که چون ما توی آن هستیم، زیاد شاید نتوانیم احساس بکنیم. درتاریخ می‌ماند که واقعاً این دورانی که آخوندها، وکارهای که کردند ازجرم و جنایات درداخل ایران و در منطقه، خمینی ۴۰ سال درهمین روزها بود که درهمین ایام وارد ایران شد. این بلای عظیم وارد ایران شد و درفقدان یک رهبری انقلابی که سران آن درزندان بودند ویا توسط ساواک اعدام شده بودند، خمینی توانست رهبری انقلاب مردم ایران را به سرقت ببرد وبه اعتماد مردم خیانت بکند. نه تنها مردم ایران، بلکه به مردم منطقه، چون درآن دوران بسیاری ازروشنفکران وشخصیت های منطقه که صحبت می‌کنیم، به انقلاب ایران دل بسته بودند زیرا انقلاب بسیار عظیمی بود. مردم منطقه به ا ین دل بسته بودند که دوران شاه ودیکتاتوری شاه تمام شده وصلح وآرامش به منطقه برمیگردد. ولی خمینی به اعتماد آنها هم خیانت کرد وازهمان اول دخالت وتوطئه وجنگ افروزی درکشورهای منطقه را شروع کرد وازپشت به کشورهای عربی وکشورهای منطقه ومردم فلسطین بخصوص که شعارآنها را می‌داد، خنجرزد. همین چند روزپیش بود که یکی ازنویسندگان عراقی که اهل کربلا بود، مزدوران رژیم ترور کردند. جرمش این بود که یک مطلبی نوشته بود خمینی که ۱۴ سال درعراق زندگی کرد ومورد میهمان نوازی مردم عراق بود، وقتی به ایران برگشت، جنگ با مردم عراق را راه انداخت.

بنابراین درپاسخ سؤال شما که رژیم خمینی ازکی جنگ افروزی وتروریزم رادرخارجه شروع کرد، باید بگویم که خمینی ازاولین ماه‌های غصب حاکمیت، دخالت خود را درعراق وسایرکشورها شروع کرد و این دخالتها را درقانون اساسی خود تحت عنوان حمایت ازمستضعفین وحمایت ازاسلام وجنبش های آزادیبخش وامثالهم وارد کرد.

اما درپاسخ سؤال دیگر که چرا رژیم اینکارها رامیکند و خب چرا بلند می‌شود می‌رود مثلاً ازعراق تا کشورهای منطقه وتا آرژانتین که مثلاً دادستان ویا یک بازپرسی که حول پرونده انفجارآنجا تحقیقات می‌کند، میبینیدکه اورا هم ترورمیکند. چرا اینکار را می‌کند؟ علت آن است که رژیم ولایت فقیه درداخل ایران پایگاه مردمی ندارد ونمیتواند مسائل مردم ایران راحل کند ومورد تنفر مردم ایران است ازهمان ابتدا برای برای بقا خودش دست به تروریزم ودخالت درامور کشورهای منطقه زد وبه اینکار، به این اهرم می‌خواست که تکیه کند. و اما شعارهای دروغینی که برای همه مردم، فریبکارانه بودن این شعارها برای همه مردم روشن شده، شعار فتح قد س، جنگ افروزیها واعمال تروریستی‌اش را درمنطقه شروع کرد وازعراق وسوریه ویمن ولبنان وافغانستان را اشغال کرد والان محصول کارش را ما می‌بینیم که باعث ویران کردن همه این کشورها وآواره شدن دهها میلیون نفر دراین منطقه شده. ازآنطرف کارهایی ازقبیل انفجارسفارتخانه ها، مراکزنظامی، سیاسی وفرهنگی درکویت، لبنان وحتی آرژانتین که اشاره کردم وکنیا وهمینطورترور مخالفین خودش وبخصوص اعضای سازمان مجاهدین خلق درکشورهای مختلف. این کاری بود که ازهمان ابتدا، رژیم آنرا همزمان با سرکوب درداخل ایران شروع کرد.

حسین داعی الاسلام: اساس حکومت آخوندها و ارگانها بر روی تروریسم و دخالت در منطقه هست ولی سپاه پاسداران آخوندها و وزارت اطلاعات و وزارت خارجه ارگانهای اصلی هستند ولی یکسری ارگانها تحت پوش فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی کار اصلی‌شان جذب نیرو برای فعالیت‌های تروریستی رژیم است.

ارگان‌های مانند کنفرانس وحدت اسلامی که مزدوران خودش را تحت آن جمع می‌کند و یا مجمع تقریب مذاهب یا مجمع جهانی اهل البیت، جامعه المصطفی، کنفرانس استمرار انقلاب اسلامی که میلیونها دلار خرج این مزدوران می‌کند حتی در آلبانی که مجاهدین مستقر هستند مرکز سعدی درست کرده است، برای اینکه عدهای را ببرد ایران و از بین آنها مزدور استخدام بکند، اضافه بر آن رژیم ارتش سایبری برای حملات سایبری در کشورهای مختلف ایجاد کرده و شبکه‌های بزرگ قاچاق مواد مخدر در اروپا و آمریکای لاتین دارد و شبکه‌های قاچاق برای خرید تسلیحات و قطعات مورد نیاز پروژه اتمی و موشکی‌اش راه اندازی کرده است که با مزدوران حزب‌الله آنها را اداره می‌کند.

حسین داعی الاسلام: وزارت اطلاعات نقش اصلی در ترورها دارد. معاونت امنیت از مهمترین و حساسترین معاونت‌های وزارت اطلاعات است که از سوی اروپایی‌ها در لیست قرار گرفته است و از بدو تأسیس وزارت اطلاعات نقش اساسی در ترورهای خارج از کشور دارد. و برای ترور و استخدام مزدور و ترور اپوزیسیون اصلی خودش یعنی مجاهدین خلق متمرکز بوده است؛ زیرا این رژیم بقای خودش را همیشه در نابودی آنها دیده است و با سپاه و وزارتخارجه در این زمینه همکاری می‌کند، ترورهای که می‌خواهند انجام بدهند در شورای عالی امنیت برای تصمیمهای تروریستی برده می‌شود که با حضور ۸ عضو ثابت و ۲ نمایندهٌ ولی فقیه و تعدادی کارشناس و مشاور از معاونین وزارت اطلاعات و فرماندهان نیروی قدس و معاونان وزارت‌خارجه تشکیل می‌شود؛ و طرحهای تروریستی را بحث و تصویب می‌کنند. طبعاً به اطلاع خامنه‌آی هم می‌رسد و در آنجا تصویب می‌شود و بعد اجرا می‌شود.

، وزارت خارجه با سفارتخانه‌هایش یک همکاری نزدیک با وزارت اطلاعات و سپاه دارد و به این ترتیب نقش اساسی در ترورها دارد، حتی سفرایی در منطقه مثل مسجدی و امثالهم عضو نیروی قدس هستند، همینطور از یکسری مزدوران خودش تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین برای وزارت اطلاعات کار می‌کنند در این زمینه بسیار مهم است که هم در شناسایی و جمع آوری اطلاعات و هم در زمینه سازی های تبلیغاتی علیه مجاهدین برای وزارت بدنام کار می‌کنند و ترورهای خودش را روی این سوار می‌کند، همچنین وزارت اطلاعات فعالیت گسترده‌ای برای درست کردن شبکه از مزدوران خودش برای تبلیغات دروغ پردازی علیه مجاهدین در مطبوعات کشورهای غربی و عربی ایجاد کرده که در پوش خبرنگار یا تحلیلگر غربی و یا فعال حقوق بشر طرحهای وزارت اطلاعات را پیش می‌برند.

هدف اصلی آنها زمینه سازی برای عملیات تروریستی علیه مجاهدین و اقدامات وزارت اطلاعات هست. رژیم تا بحال در این کشورها اقدام به ترور کرده: آمریکا، سوئد، اتریش، ترکیه، فرانسه، آلمان، سوئیس، انگلستان، ایتالیا، بلژیک، عراق، آرژانتین و کشورهای عربی و افغانستان. مهم‌ترین ترورها از مجاهدین بگیرید تا بمباران هوایی قرارگاه اشرف با همکاری سپاه، قاسملو و حمله به ۱۳ پایگاه مجاهدین در پاکستان، ترور میکونوس و رهبران کرد ترور شهید زهرا رجبی در ترکیه بود، در بغداد ده‌ها ترور علیه مجاهدین داشت و موشک‌پرانی‌ها و خمپاره ۳۲۰ در بغداد و حمله موشکی به اشرف و بعد در لیبرتی، خمپاره‌های ۳۲۰ که رژیم در حال انتقال آنها به فرانسه بود و در یک بندر بلژیک در یک کشتی کشف شد و ۱۰۰۰ موشک به قرارگاههای ارتش آزادی و بعد از انتقال مجاهدین از عراق به آلبانی از سال ۹۵ وزارت اطلاعات ترورهای خودش را علیه مجاهدین را به اینجا منتقل کرد.

حسین داعی الاسلام: علت اصلی این است که رژیم تهدید اصلی خودش را در مجاهدین می‌بیند، بعد از قیام دی ماه ۹۶، وقتی خود خامنه‌ای انگشت گذاشت بر روی این رژیم تنها راه برون رفت از بحران سرنگونی را درضربه سنگین به مجاهدین می‌داند. برای همین کارهایش را بر اساس تروریسم گذاشته و به شکل دیوانه‌وار چگونه با کشورهای اروپایی در حال مذاکره است می‌آید باصطلاح بذبنال بمبگذاری در پاریس است، در ۱۹ دی ۹۶ خامنه‌ای با انگشت گذاشتن بر مجاهدین و تهدید کردکه تقاص می‌گیرد، و شروع بکار کردند و بحث ضربه به مجاهدین را کرد و مقامات رژیم گفتند، که از جایی خواهند خورد که متوجه نخواهند شد و شروع کردند برای ضربه زدن به مجاهدین.

اولین اقدام هم طرح انفجار جشن نوروز ۹۷ مجاهدین بود که نخست وزیر آلبانی در ۳۰ فروردین ۹۷ فاش کرد که چنین طرحی علیه مجاهدین داشتند، همینطور اقدام تروریستی در گردهمایی بزرگ مقاومت در ویلپنت پاریس طراحی بسیار بزرگ و گسترده داشتند برای اینکه بمب را در آنجا منفجر بکنند که اسدالله اسدی و شبکه‌شان در آنجا لو رفت و دستگیر شدند، همچنین طرح شناسایی و ترور مسئولان مقاومت در آمریکا داشت و توطئه‌های تروریستی در برلین و برخی شهرهای دیگر اروپا طرح‌هایی برای شناسایی و ترور داشت و همین موضوعات باعث شد اروپا در مورد رژیم بگویند قابل تحمل نیست

حسین داعی الاسلام: اهرم اصلی این جنایتهای رژیم و خیانتهایش د رمنطقه سپاه پاسداران است، گاهی به کارنامه پر از جرم و جنایت ۴۰ ساله سپاه پاسداران در کشورهای منطقه نقش و کارکرد واقعی این رژیم جنایتکار در منطقه را به خوبی برملا می‌کند. سپاه علاوه بر جنگ هشت ساله ایران و عراق در شعله ورکردن، جنگ خانمانسوز و گسترش یا استمرار چندین جنگ بزرگ دیگر در خاورمیانه مانند جنگ در عراق، سوریه، یمن، لبنان نقش اصلی را داشته است. ابعاد تلفات و آوارگان این جنگها بعد از جنگ جهانی دوم و حکومت فاشیستم هیتلری، با عملکرد هیچ نیروی جنایتکار دیگری قابل مقایسه نیست.

جنگ ایران و عراق (سال ۵۹تا ۶۷) بیش از یک میلیون کشته و یک میلیون مجروح و معلول و چند میلیون آواره و ۱۰۰۰ میلیارد دلار خسارت تنها در طرف ایران به جای گذاشت، که یک فاجعه در تاریخ ایران است و همه آن هم بخاطر جنگ افروزی رژیم بوده است، در عراق بعد از ۲۰۰۳به خاطر مداخله مستقیم سپاه و شبه نظامیان مزدورش، صدها هزار تن کشته و چند میلیون نفر آواره شده‌اند.

در سوریه بعد از ۲۰۱۱ بعد از قیام مردم علیه بشار اسد بیش از ۵۰۰ هزار تن کشته شده و بیش از ۱۰میلیون نفر آواره شده‌اند، در کوه‌ها و بیابانها و همه از شهرها آواره شدند در جنگ یمن هزاران نفر کشته شده و مطابق گزارش سازمان ملل سه میلیون نفر آواره شده‌اند و آنجا انواع قحطی و فقر رواج پیدا کرده است، سپاه پاسداران علاوه بر اشغال آشکار و پنهان چهار کشور سوریه، عراق، یمن و لبنان، که البته میگویند که درتحت سلطه ما هستند، حداقل در ۱۰کشور دیگر منطقه شامل بحرین و مصر و فلسطین و اردن و افغانستان و عربستان و ترکیه و امارات و کویت و قطر مداخلات فعالانه تروریستی و هستهٔ بنیادگرایانه دارد. ی مثلاً در آرژانتین و کنیا دخالت می‌کند و به تشکیل شبکه‌های جاسوسی و تروریستی و ارسال سلاح به این کشورها مبادرت می‌کند. هیچ کشوری در منطقه از تروریسم پاسداران در امان نمانده است. که الان بسیاری از جاسوسان و مزدوران رژیم در بسیاری از این کشورها دستگیر و محاکمه شده‌اند. پاسداران برای بسط نفوذ خود در منطقه به طور سیستماتیک گروههای جنایتکار شبه نظامی ایجاد کرده است، مثل بسیج و سپاه که خودش دارد، علاوه بر حزب الله لبنان، عراق کانون توجه ویژه رژیم است و دهها گروه شبه نظامی مانند بدر، عصائب اهل الحق، کتائب حزب الله، حرکت النجباء را در این کشور سازمان داده است. حشدالشعبی که استخوان بندی‌اش از همین شبه نظامیان است، یک چتر دولتی و رسمی و آزادی عمل چشمگیری به این گروههای جنایتکار می‌دهد.

گروه‌های شبه نظامی عراقی از مهمترین منابع تأمین نیروی انسانی برای کشتار مردم سوریه است. گروه‌های موسوم به انصارالله در یمن، صابرین در فلسطین همچنان که فاطمیون افغانستانی و حتی با طالبان و زینبیون پاکستانی که در کشتار مردم سوریه مشغولند در این شمارند. سپاه به موازات وزارت اطلاعات در ترورهای خارج کشور دست دارد. انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت و سفارت امریکا درکویت رژیم دست داشت و انفجار خبر در عربستان از این شمار است. سپاه پاسداران علاوه بر خاورمیانه در دهها کشور مانند آلمان، کنیا، نیجریه، سودان، تایلند، گرجستان، هندوستان، آذربایجان، پاکستان، افغانستان مرتکب جنایتهای تروریستی شده که در بسیاری موارد منجر به دستگیری تروریستها شده است.

حتی سپاه شبکه‌های تروریستی را به آمریکای لاتین نیز گسترش داده است. از آن طرف سپاه از دهه ۹۰ روابط فعالی با القاعده و دیگر گروههای افراطی سنی داشته است، علیرغم اینکه میگویند ما شیعه هستیم و در جریان ۱۱ سپتامبر بیشترین امکانات را رژیم در اختیار آنان گذاشته بود، روابطی که در سالهای اخیر در سوریه و عراق ابعاد بیسابقه یی به خود گرفت. امروز تردیدی نیست که رژیم ایران و مالکی نخست وزیر دست نشانده‌اش در عراق و دیکتاتوری بشار اسد نقش تعیین کننده یی در رشد و گسترش داعش داشته‌اند و تعدادی از زندانیان داعش را آزاد کردند و فرستادند سوریه و آنجا داعش را تشکیل دادند.

فرماندهان بسیاری از جریانهای تروریستی در عراق و سوریه پس از سالها اقامت در ایران در یک دهه گذشته توسط نیروی قدس به عراق و سوریه منتقل شده‌اند. اخیراً هم که رژیم علناً اعلام کرد با طالبان ارتباط دارد. سپاه با تشکیل ارتش سایبری با هزاران پاسدار و بسیجی به جاسوسی و کنترل اینترنت و ارتباطات مجازی مبادرت کرده و علاوه بر داخل ایران در کشورهای مختلف اقدام به حملات سایبری می‌کند. پروژه‌های اتمی رژیم در اساس تحت کنترل پاسداران بوده است. هدف رژیم از بمب سازی اتمی حفظ حاکمیت خودشان بوده است چرا که بدون بمب این حاکمیت را درخطر سقوط می‌دیدند حاصل این پروژه دیوانه وار اتلاف بیش از ۲۰۰۰ ملیارد دلار خسارت از جیب مردم ایران است.

رژیم و سپاه از ۱۳۶۴اقدام به تشکیل یگان موشکی کرد و با وارد کردن تکنولوژی از کره شمالی از سال ۱۳۷۲به ساخت گسترده موشکهای بالستیک با قابلیت حمل کلاهک اتمی مبادرت کرد و میلیاردهای دلار خرج کرده است. سپاه علاوه بر صدور انواع موشک به کشورهای منطقه از جمله لبنان، فلسطین، یمن و عراق، در سوریه و لبنان کارخانجات موشک سازی دایر کرده است. موشک‌های بالستیکی که از یمن به سوی عربستان پرتاب می‌شود ساخت سپاه است. و خامنه‌ای میلیاردها دلار از اموال مردم ایران را صرف پروژه‌های موشکی خودش می‌کند.

الان همه میگویند در هر گوشه‌ای از خاورمیانه که جنگ و نا آرامی وجود دارد بوضوح رژیم ایران را می‌شود دید و این اختاپوس و سرطان را در همه جا ببینیم، حتی خامنه‌ای صراحتاً گفت که جنگ در سوریه وعراق بخاطر این است که با دشمن خودش در خیابانهای تهران و اصفهان نجنگیم، دشمن هم همین مردم هستند، بنابراین بخواهیم مبالغی که خرج کرده مثلاً همین فقط در سوریه رژیم تاکنون بیش از صد ملیارد دلار هزینه کرده ویا هم اکنون حداقل سالی ۷۵۰میلیون دلار به حزب الله در لبنان و حداقل ۱.۲۰۰ ملیارد دلار به حوثی‌های یمن می‌پردازد، اتمی‌ش ۲۰۰۰ میلیارد خرج کرده است، چیزهای که زیر زمین ساخته و پروژه‌های موشکی صدها میلیون دلار و سر به میلیاردها دلار میزند، رژیم اعلام نمی‌کند که از بودجه مردم ایران چطوری خرج و صرف این کارها می‌کند، این در حالی است که بنا به گزارش رسانه‌های رژیم ۸۰درصد مردم ایران زیر خط فقر به سرمیبرند. خودشان میگویند تورم حداقل ۴۰درصد است. حداقل ۲۰ملیون ایرانی حاشیه نشین هستند. کسری بودجه ۵۰درصدی است. و ۴۳ میلیون نفر بیکارند. این‌ها آمار خود رژیم هست در واقع آمار بیشتر از اینها هست، علاوه بر این خرج‌ها بیمارستان و مدرسه درست می‌کند تا بتواند آنها را بکار بگیرد.

حسین داعی الاسلام: علت اینکه رژیم توانست پیشروی بکند همان سیاست کثیف مماشات بود، که در این چهار دهه راه رژیم را باز کرد وعواقب فاجعه‌باری برای خودشان و نه فقط برای مردم ایران در کل منطقه و حتی در کشورهای غربی داشته، و وزیر خارجه امریکا همین اخیراً درقاهره گفت: امریکا از آخوندهای حاکم بر ایران محافظت نمی‌کند و ما درکنار مردم ایران می‌ایستیم و گفت ما خواهان آزادی و حسابرسی از این رژیم ایران هستیم، این مواضع امریکا که روشن است برخلاف گذشته که مماشات می‌کردند، الان به این نتیجه رسیدند که منافع و امنیت ملی خود آنها را تهدید می‌کند.

کنفرانس ورشو که یک هفته دیگر تشکیل می‌شود و به دعوت لهستان و امریکا کشورهای زیادی در آن شرکت می‌کنند، موضوع اصلی موضع رژیم و تروریسم رژیم در منطقه هست، همین گزارش جامعه اطلاعاتی امریکا که اخیراً منتشر کردند در آن بطور مفصلی به طرح‌های تروریستی رژیم و طرح‌های که درمنطقه دارد اشاره کردند و بعد اتحادیه اروپا باصطلاح در بیانیه که دادند به مسئله موشکی رژیم در بیانیه خودشان در ۱۵ بهمن منتشر کردند، در رابطه با ایران اشاره کردند و به دخالتهای رژیم و بطور مشخص نقض حقوق بشر و دخالت در منطقه و جنگ افروزی در یمن و سوریه و ابراز نگرانی کردند و به مسئله حقوق بشر اشاره کردند، ولی مسئله اصلی این است که سیاست مماشاتی که قبلاً وجود داشت شکست خورد و تمام شده است و خودشان در خطر هستند، از طرف دیگر ما الان می‌بینیم دیپلمات ترویستهای رژیم دستگیر شدند و اسدالله اسدی سرشبکه تروریستی رژیم که در اروپا بود الان در بروکسل بجرم بمبگذاری در گردهمایی بزرگ مقاومت و مجاهدین، زندانی و منتظر محاکمه است.

آلبانی سفیر رژیم را اخراج کرد. رئیس جمهور آلبانی در سنای آمریکا گفت که ما اینها را اخراج کردیم چون امنیت ملی ما را تهدید می‌کردند، امنیت ملی آلبانی را تهدید می‌کردند، بنابراین نسبت به قبل چه تغییری کرده؟ الان امریکا که سیاستش روشن است و سیاست مماشاتی که قبل وجود داشت تغییر کرده است، ولی در رابطه با اروپا دیگر هر که بیشترین رابطه با رژیم داشت و بیشترین مماشات را داشت می‌داند رژیم برای آنها تهدید است و کشورهای دیگری هم هستند، کشور امارات، کویت، حتی کشورهای افریقایی، کشورهای امریکای لاتین رابطه با رژیم را قطع کردند، یا مراکش رابطه‌ش را بخاطر دخالتی که رژیم آنجا می‌کرد را قطع کرده است، عربستان سعودی بحرین، سودان، رابطه‌شان را قطع کردند، آلبانی هم همانطور که گفتم بخاطر فعالیت‌های تروریستی و شبکه‌های که رژیم اینجا داشت هم سفیر ایران محمدی نیا و هم سر شبکه‌ش رودکی را اخراج کرد.

حسین داعی الاسلام: رژیم الان بخاطر جنگ افروزی ها و دخالتهاش در منطقه و پروژه موشکی و هم در زمینه تروریسم با یک بن بست روبروست. اگر به تروریسم و جنگ افروزی‌اش ادامه بدهد به پروژه موشکی ادامه بدهد، با تحریم‌ها و فشارهای بین المللی بیشتر روبرو می‌شود و با ایزولاسیون بیشتر مواجه می‌شود، که منجر به بستن راه نفسش می‌شود، که الان در داخل خودشان دعوا است سفیرشان درآلمان ساجدی گفت چرا این کارها را می‌کنید، اگر عقب نشینی کند و زهر موشکی و منطقه‌ای بخورد باز هم برای رژیم تضعیف و مرگ و سرنگونی را در پیش دارد و یا حتی همین چیزی که در بیانیه اروپا آمده و از آن‌ها می‌خواهد بپذیرد باعث تضعیف رژیم می‌شود و یکی از اهرمهای خودش را از دست می‌دهد، و منجر به سرنگونی‌ش می‌شود چون راه قیام را باز می‌کند، سر این دوراهی آنقدر حیاتی است که با هم اختلاف دارند.

یک نمونه‌اش را مثلاً می‌بینیم که برای تصویب لوایح مربوط به اف ای تی اف چقدر بین سران رژیم جنگ و دعوا وجود دارد. تعادل قوا تغییر کرده در عراق مثلاً شکست متعددی خورده ونفر خودش هادی عامری را می‌خواست بیاورد نتوانست، امریکا در آنجا بطور جدی‌تری وارد شده است، مردم عراق علیه او هستند وتظاهرات می‌کنند وضعیت رژیم در منطقه هم تحت تأثیر پس رفت عمومی رژیم در کلیه زمینه‌ها بوده است در سوریه حتی متحدین رژیم مثل روسیه به اعتراف کارشناسان رژیم، آن را به حاشیه رانده‌اند و رژیم در حال تلاش هست موقعیتش را از دست ندهد، آمریکا گفته مسئله اصلی‌اش خروج رژیم از سوریه است. اینکه جواب نمی‌دهد نمیتواتند جواب بدهد، آن مسیر را برود بیشتر ایزوله می‌شود و بیشتر در مقابل آن می‌ایستند، در یمن نقش رژیم در یکسال گذشته رو به افول رفته. رژیم به رفتن حوثیها به پای میز مذاکره، دولت قانونی یمن تن داد سر موضوع بندر حدیبه و هر چند رژیم تلاش می‌کند سنگ اندازی کند و بهم بزند ولی مجبور شده وارد چنین مذاکراتی بشود یعنی این هم به موقعیتش در داخل ایران ربطه دارد چون در داخل رژیم موقعیتش را از دست داده و ضعیف شده و با قیام مردم روبرو هست به همین دلیل در منطقه هم موقعیتش را از دست داده است، حتی سیاستهای بین‌المللی که تغییر کرده است بخاطر این هست که همه می‌بینند این رژیم رفتنی است، و رژیم در درون تضعیف شده است.

حسین داعی الاسلام: در چهل سال دوران سیاه حاکمیت آخوندها مجاهدین با دادن سنگین‌ترین بهاء در سطح بین المللی به افشای طرحها و برنامه ضد مردمی این رژیم و شکست دادن طرحهای رژیم اقدام کردند. درحالیکه هیچکس از طرحهای اتمی و موشکی رژیم اطلاعی نداشت، و مجاهدین افشا کردند و بعد از آن تحریمها علیه رژیم شروع شد، و پرونده‌ش به شورای امنیت برده شد، و همچنین مجاهدین ۳۲۰۰۰ مزدور عراقی را افشا کردند، پروژه موشکی رژیم و مراکز آموزشی رژیم برای نیروهای تروریستی، همینطور اسکله‌هایی که سپاه دراختیار دارد، تمام اینها با بالاترین قیمتها مجاهدین افشا کردند و به این کارشان هم ادامه می‌دهند، وظیفه میهنی خودشان می‌دانند، همچنین در جنگ ضد میهنی با عراق که رژیم ادامه می‌داد، مجاهدین توانستند با عملیات خودشان با ارتش ازادیبخش ملی زهر آتش بس را به رژیم و خود خمینی بخورانند و این از افتخارات مجاهدین هست و به این کار ادامه می‌دهند،

کلیپ کنفرانس

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.