چگونه برای گشت‌های محله محور رضویون کمین بگذاریم؟

درس‌هایی از قیام مردم ایران(شماره بیستم)

اشتری فرمانده انتظامی اعلام کرده که گشت‌های محله محور «رضویون» برای مقابله با تشکل‌های محله محور و حملات روزافزون به مراکز بسیج، مجددا راه‌اندازی می‌شوند.

صرف نظر از اینکه رژیم بتواند این کار را بکند یا نه، این گشتها بهترین سوژه برای کمین هستند

قبلا بحث سازماندهی، شناسایی و روش اجرای کمین را در درس‌ها توضیح دادیم/

در این قسمت میخواهیم ارتباطات کمین را توضیح بدهیم

در همین زمینه


چگونه به یک پایگاه سرکوب حمله کنیم؟

چگونه به یک پایگاه سرکوب حمله کنیم؟

گشت‌های رضویون عمدتاً پیاده هستند، اما در موارد مشخص موتور سوار هم هستند، تعدادشان بین دو تا ۷ نفر است، دارای پشتیبانی و ارتباطات هستند

افراد این گشت‌ها به دلیل امنیت خودشان، اغلب محلی نیستند، بنابراین نسبت به زمین نا ‌آشنا و در نتیجه از جمیع جهات مخصوصا از  پهلو‌ها و پشت، ضربه‌پذیرند.

اینها به دلیل قیام، روحیه‌شان بشدت پایین است

اگرچه شما به زمین مسلط هستید، اما در شناسایی باید روی این موارد متمرکز باشید؛

تعداد نفرات گشتی، سلاح و تجهیزات آنها، زمان گشت، مسیر گشت، پشتیبانی دارند یا نه؟ نزدیک‌ترین پایگاه فعال دشمن و مدت زمانی پشتیبانی

سازماندهی و ارتباطات

کمین از سه تیم اصلی تشکیل می‌شود:

تیم هشدار اولیه

تیم یا تیم‌های آتش

تیم قطع

از آنجا که فاصله بین تیم هشدار و قطع با تیم آتش زیاد است، بنابراین ارتباطات اهمیت خاصی پیدا می‌کند

در این نوع کمین، باید از علائم قرار دادی مثل علائم دستی(در صورتی که در دید هم باشید) ، علائم نوری و صوتی استفاده کرد

مثلا رنگ قرمز نزدیک شدن دشمن

یا رنگ سبز پایان کار.

ادامه دارد…

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل