برای یک ایران آزاد

کارناوال تابوت ! و بسیجیان نالان دراین شرایط چرا؟

0

کارناوال تابوت! دراین روزها دردی از رژیم آخوندی دوا نمیکند . هرچند بیش از سه دهه از دوران جنگ ضدمیهنی گذشته اما هنوز رژیم فکر میکند با راه اندازی هرچی بیشتر استخوان و تابوت، میتواند به بسیجیان نالان روحیه بدهد.

گودرز

پنجشنبه ۶ تیر ۹۸ رسانه های رژیم از« تشییع ۱۵۰شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس» خبر دادند .

آخوندها  که یکی از دو  ویژگی خود و حکومتشان  دجالیت است ، حقا که در این ویژگی درجهان نظیر و نمونه ندارند. کارناوال های پایان ناپذیرشان در گرداندن تابوتها در خیابانهای شهرها که هر از گاهی شاهد آن هستیم نمونه بارز این خصیصه   آنهاست.  آنگاه که در زیر فشار های داخلی و بین المللی قرار میگیرند نیازشان در  توسل به چنین نمایشات چندش آوری بیشتر می شود،‌ تا اذهان « امت نالان» و بسیجیان دلواپس را با این نمایشات  مشغول کرده و آنها را همچنان در فضای «ملکوتی» که استخوانهای درون تابوتها ایجاد می کنند  نگه دارند .

ارتزاق آخوندها از هشت سال جنگ ضد میهنی سی ویک سال پس از پایان جنگ همچنان ادامه دارد و تلاش می کنند صنعت شهید پروری وشهید سازی را از رونق نیندازند چون برای گرم نگهداشتن بازار دجالگری و بسیج پروری به آن نیازمندند و تجربه و تخصص منحصر به فردی در این امور  دارند. که همانا  «تفحص»، کشف و استخراج  «شهید» از مناطق مرزی ایران و عراق که جنگ در آنجا جریان داشت،‌‌ می‌باشد ، به نحویکه گویا به منابع و مخازن پایان ناپذیری از شهید دست یافته اند. که بر حسب نیاز هر بار آنها را در کاروانهای صد یا صدو پنجاه و دویست تایی به شکل کارناوالی از تابوت به امت نالان عرضه می‌کنند. مقامات ریز و درشت نظام نیز از هر دو جناح برای بازار گرمی و همچنین  ولایتمدار نشان دادن خود در این نمایشات شرکت کرده و در باره مقام و منزلت محتوای تابوت ها که معلوم نیست چند قطعه استخوان درون آنها هست یا نیست، سخنرانی کرده و بر سر و سینه می‌زنند. در دورانی که رژیم با افزایش تحریمها در انزاوای  مرگباری به سر برده و در نبود حمایتهای اهل مماشات، به خود می‌پیچد و به بمب گذاری اعمال تروریستی روی می آورد تا بگوید که هنوز سر پا ایستاده و سرنگون نشده،لابد فکر می کند که اینگونه سیرک و نمایشات شاید بیشتر به دردش بخورد و مانع فرار و ریزش بسیجیها وامت نالان شود. که طبعا نتیجه ای جز تمسخر و تنفر اجتماعی برایش نخواهد داشت .

 

 

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.