برای یک ایران آزاد

کارکنان راه آهن آذربایجان شرقی راهپیمایی اعتراضی و اعتصاب کردند

0

 اعتصاب و راهپیمایی اعتراضی کارکنان راه آهن آذربایجان(شرکت گسترش آهن راه)  درتبریز دراعتراض به دریافت نکردن سه ماه حقوق امروز ادامه یافت

براساس گزارشات دریافتی روز دوشنبه  ۸ مرداد ۹۷کارکنان راه آهن آذربایجان(شرکت گسترش آهن راه) در اعتراض به عدم پرداخت۳ ماه حقوق در مقابل ایستگاه راه آهن تبریز تجمع و اعتصاب کردند.

کارکنان راه آهن آذربایجان(شرکت گسترش آهن راه) طی یک راهپیمایی اعتراضی خواهان مطالبات پرداخت نشده خود شدند

کارکنان راه آهن آذربایجان شرقی
کارکنان راه آهن آذربایجان شرقی

 

تحصن شبانه کارگران راه آهن تبریز

یکشنبه شب۷مرداد۹۷کارکنان راه آهن آذربایجان در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه معوقات مزدی و همچنین بیمه درمانی در ایستگاه راه آهن تبریز تحصن کردند. وخواستار پاسخگویی مطالبات شان شدند

قابل توجه اینکه :

راه‌آهن آذربایجان به‌عنوان یکی از نواحی نوزده‌گانه راه‌آهن ایران در محورهای تبریز – میانه، تبریز- جلفا، تبریز- رازی، مراغه – ارومیه و در آینده نزدیک میانه – بستان آباد فعال است و خطوط ریلی این ناحیه به حدود یک‌هزار و ۱۰۰کیلومتر می‌رسد.

کارگران راه آهن شهرهای دیگر

ادامه اعتصاب کارگران راه آهن زاگرس و لرستان

کارگران راه آهن زاگرس و لرستان  روز دوشنبه ۸ مرداد ۹۷  به اعتصاب خودشان ادامه دادند. این کارگران که دو هفته است که در اعتراض به عدم پاسخگویی به مطالبات به حق شان در اعتصاب هستند گفته اند به اعتصاب خودشان تا رسیدن به خواسته هایشان ادامه می دهند و به شرایط موجود تن نمی دهند

اعتصاب کارگران راه آهن
اعتصاب کارگران راه آهن

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.