برای یک ایران آزاد

کارگران اهواز، خامنه‌ای و روحانی را به مصاف می‌طلبند

0

کارگران اهواز در شعار، «نه حاکم، نه دولت، نیستند حریف کارگر»؛ خامنه‌ای و روحانی را به مثابه نمادهای خلافت اسلامی! به مصاف می‌طلبند.

اعتراض و اعتصاب کارگران فولاد اهواز در ۲۰ آذر وارد سی و دومین روز خود شد. آنها این روزها دیگر کفن پوش به خیابان‌ها می‌آیند. اتحاد و انسجامشان بیشتر و بیشتر می‌شود و صدای شعار هیهات منا الذلة‌شان خیابان‌های اهواز را می‌لرزاند.
صدای آنها البته تنها در خیابان‌های اهواز محدود نمانده است. از دانشگاه امیرکبیر تهران تا دانشجویان نوشیروانی بابل خود را در صدای کارگران اهواز باز می‌یابند.
این همه اما راوی آنچه در اهواز در جریان‌ست نیست. این قیام ایران است که اکنون در شکلی دیگر خود را به تمامیت جامعه عرضه می‌کند و در برابر استبداد حاکم صف می‌بندد.
کارگران به‌عنوان وسیع‌ترین بخش از جمعیت کشور به صحنه آمده‌اند؛ آنها در فقر و بی‌حقوقی با اکثریت مردم ایران دارای نقاط مشترکی هستند. بی‌دلیل نیست که معلمان، دانشجویان و بازاریان خود را در کنار آنها می‌یابند. بی‌دلیل نیست که به‌جز اقلیت حاکم سایر مردم ایران صدای خود را در آنها می‌شنوند.
شعارهایی که از گلوی کارگران در اهواز برمی‌خیزد تنها شعارهای آنها نیست. این شعارها بازتاب روح قیام است که در یکسال گذشته از مشهد آغاز حرکت کرده، و شهر به شهر و روستا به روستا همه‌ی خاک ایران را در می‌نوردد و در هر نقطه‌ای به شکلی در برابر نظام ولایت فقیه صف‌آرایی می‌کند.
اگر به شعارهای کارگران در اهواز در روزهای گذشته دقت کرده باشیم شاید یک شعار بیش از بقیه تامل‌ها را برانگیزد. آنجایی که کارگران شعار می‌دادند: «نه حاکم، نه دولت، نیستند به فکر ملت» [کانال یوتیوپ فریدم مسنجر ۱۲ آذر ۹۷]
پر واضح است که منظور از حاکم؛ خامنه‌ای و منظور از دولت؛ روحانی‌ست. کارگران هر دو نماد امروز خلافت اسلامی! را نشانه گرفته‌اند. اما این شعار در همین نقطه متوقف نماند. شعاری که بی‌مسولیتی حکومت‌گران را برجسته می‌کرد؛ شعاری‌ست که در هر تجمع صنفی می‌تواند سرداده شود حال هرچند اشاره به‌خامنه‌ای به‌وضوح عبور از مرزهای سرخ خلافت اسلامی! به شمار می‌رود.
کارگران کفن‌پوش در تظاهرات روز ۱۹ آذر همین شعار را به صورت دیگری فریاد زدند. آنها گفتند: «نه حاکم، نه دولت، نیستند حریف کارگر» [کانال یوتیوپ مجاهدین ۱۹ آذر ۹۷]
آنها از اعلام بی‌مسولیتی حکومت‌گران موضوع را به نزاع و مرزبندی میان اقلیت حاکم، و اکثریت تحت ستم ارتقاء دادند. در این لحظه تاریخی، کارگران روح قیام را در شعار و رفتار خود بارز کرده‌اند. آنها کفن بر تن کرده‌اند درست مانند برادران کشاورزشان در اصفهان، یعنی آمده‌اند که تا پایان در میدان بمانند و خطاب به خامنه‌ای و روحانی می‌گویند که حریف کارگران نیستند.
به همان اندازه که جنبش سراسری در نقطه به نقطه کشور اوج می‌گیرد می‌توان تصویر تضعیف تمامیت خلافت اسلامی! را نیز مشاهده کرد. قیام ایران به یکساگی‌اش نزدیک می‌شود اما خامنه‌ای اطمینان ندارد که خلافت اسلامی! ۴۰ سالگی‌اش را ببیند.

در همین زمینه:
نگاه‌ها به سمت شهر شوش است؛ نگاهی به اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.