برای یک ایران آزاد

کارگران راه‌آهن ایستگاه ابومسلم مشهد دست به تجمع اعتراضی زدند

0

کارگران راه‌آهن ایستگاه ابومسلم مشهد دست به تجمع اعتراضی زدند‌
کارگران راه‌آهن ایستگاه ابومسلم مشهد روز یکشنبه ۱۴مرداد ۹۷ در اعتراض به معوقات حقوقی دست از کارکشیده و در مقابل این ایستگاه دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران راه‌آهن ایستگاه ابومسلم مشهد روز  یکشنبه ۱۴مرداد ماه۹۷ در پاسخ به فراخوان قبلی

و در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ ماه حقوق عقب افتاده و بیمه دست از کار کشیده و

مقابل این ایستگاه تجمع کردند.

همزمان با تجمع کارگران راه‌آهن ایستگاه ابومسلم مشهد ، کارگران خطوط ابنیه فنی کشور

که تعداد آنها تا حدود ۷ هزار نفر برآورد شده است، می‌گویند: امروز اعتراض کارگران

خطوط ابنیه فنی کشور با همراهی کارگران حوزه احمداباد هرمزگان و نگهداری ایستگاه ابومسلم

و چند ایستگاه دیگر گسترده‌تر شده است.

به گفته یکی از کارگران، تشدید اعتراضات کارگری در حالی از روز جمعه ۲۹ تیرماه ادامه دارد

که پیش از این کارگران ایستگاه نیشابور، سبزوار، کاشمر و عطار، اسلامشهر تهران، کرج ،

لرستان، آذربایجان، زاگرس، شاهرود، دامغان،  سمنان و همچنین  کارگران خطوط ابنیه

راه‌آهن زنجان و مناطق ریلی هرمزگان سیرجان دست به اعتراض زده بودند اما نتیجه‌ای

دربرنداشته است.

کارگران معترض در ادامه سخنان خود با بیان اینکه کارگران در اجتماع امروز خود

همچنین خواستار دریافت مطالبات  خود هستند، افزودند: اگر دست‌کم سه ماه

معوقات مزدی آنها به صورت کامل پرداخت شود،دلیلی برای استمرار این اعتراض

وجود ندارد.

کارگران خطوط ابنیه فنی تاکید کردند: سایر خواسته‌های صنفی ما «عقد قرارداد مستمر و دائم»،«شکل‌گیری نهاد مستقل کارگری»، «تامین امنیت شغلی کارگران و جلوگیری از

اخراج بی‌رویه»، «دادن حق اعتراض و بیان مشکلات صنفی از سوی کارگران»، «مشخص شدن

زمان پرداخت حقوق در هر ماه» و «رفع مشکلات بیمه تکمیلی» است که تاکنون اهمیتی

از سوی مسئولان به این حقوق قانونی داده نشده است.

شرکت پیمانکاری «توسعه و صنعت»، «گسترش آهن‌راه»، «تراورس» و «جوش گستر» ازجمله شرکت‌هایپیمانکاری خطوط ابنیه فنی راه‌آهن کشور هستند که دست‌کم ۷ هزار کارگر

تحت مسئولیت این شرکت‌ها در خطوط ریلی مشغول کارند.

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.