برای یک ایران آزاد

کارگران راه آهن ایستگاه‌های زنجان، نیشابور سبزوار، کاشمر و عطار تجمع و اعتصاب کردند

0

کارگران راه آهن ایستگاه‌های زنجان، نیشابور سبزوار، کاشمر و عطار در اعتراض به عدم پرداخت چندماه حقوق تجمع و اعتصاب کردند

براساس گزارش دریافتی روز یکشنبه ۷ مرداد ۹۷ کارگران راه آهن زنجان چهارمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند. کارگران در اعتراض به عدم دریافت چهار ماه حقوق و ۱۳ ماه بیمه اعتصاب کرده و خواهان پرداخت حقوق‌های پرداخت نشده خود هستند

همچنین کارگران راه آهن ایستگاه‌های نیشابور، سبزوار، کاشمر و عطار روز یکشنبه ۷ مرداد ۹۷

در اعتراض به عدم پرداخت سه ما حقوق خود اعتصاب کرده و در مقابل فرمانداری نیشابور تجمع کردند.

کارگران راه آهن خواهان مطالبات خود هستند

لازم به یادآوری است که روز چهار شنبه ۳ تیر ۹۷ کارگران راه آهن شمال شرق سمنان، شاهرود و دامغان نیز در اعتراض به دریافت نکردن سه ماه حقوق و سایر مطالبات معوقه دست به اعتصاب زده و دست از کار کشیدند.

شایان ذکر است شماری از کارگران راه آهن شمال شرق، سمنان، شاهرود، ودامغان دراوایل خرداد ماه سال ۹۷ حدود یک هفته دراعتراض به عدم پرداخت حقوقشان دست به اعتصاب زده بودند.

تاکنون کارگران راه آهن درمقاطع مختلف دست به اعتراض زده وحتی مسیرهای را آهن را برای رساندن صدایشان مسدود کرده‌اند

 

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.