برای یک ایران آزاد

کارگران راه آهن بندر عباس در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود راه آهن را بستند

0

کارگران راه آهن بندر عباس روز دوشنبه ۷ مرداد ۹۸ در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق شان، اعتصاب کرده و در مسیر راه آهن تجمع کردند.

این کارگران به همراه کارگران فنی راه آهن بمدت ۳ روز متوالی در اعتصاب به سر می برند اما هیچگونه رسیدگی از جانب مقامات دولتی به وضعیت آنها صورت نگرفته است.

از سال ۹۷ کارگران خطوط راه آهن بندرعباس و سایر شهرها بطور مستمر در اعتراص به حقوق معوقه و وضعیت وخامت‌بار معیشتی خود تجمعات اعتراضی متعددی برگزار کردند.

سایر خواسته‌های آنها عبارتند از «عقد قرارداد مستمر و دائم»، «شکل‌گیری نهاد مستقل کارگری»، «تامین امنیت شغلی کارگران و جلوگیری از اخراج بی‌رویه»، «دادن حق اعتراض و بیان مشکلات صنفی از سوی کارگران»، «مشخص شدن زمان پرداخت حقوق در هر ماه» و «رفع مشکلات بیمه تکمیلی» است که تاکنون اهمیتی از سوی مقامات حکومتی به این حقوق قانونی داده نشده است.

شرکت پیمانکاری «توسعه و صنعت»، «گسترش آهن‌راه»، «تراورس» و «جوش گستر» ازجمله شرکت‌های پیمانکاری خطوط ابنیه فنی راه‌آهن کشور هستند که دست‌کم ۷ هزار کارگر تحت مسئولیت این شرکت‌ها در خطوط ریلی مشغول کارند.

رکود اقتصادی، ورشکستگی واحدهای تولیدی و فساد سیستماتیک حکومتی موجب شده که بسیاری از کارگران از دریافت حقوق و مزایای کار محروم شوند و بیکاری روز به روز شدت یافته است. به طوری که ​طی یکسال گذشته تقریبا هر روز چندین تجمع اعتراضی توسط کارگران صورت گرفته است.

 

 

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.