برای یک ایران آزاد

کارگران زحمتکش راه آهن و عدم دریافت حقوق های معوقه

0

کارگران زحمتکش راه آهن و عدم دریافت حقوق های معوقه
کارگران راه آهن در مناطق مختلف کرج، اندیمشک، زاهدان،اراک،زاگرس و لرستان و بقیه مناطق از اسفندماه سال گذشته حقوقی دریافت نکردند و با این سوال که کارگران  زحمتکش راه آهن چه چیزی را نگرفتند در ذیل به آن میپردازیم.

کارگران راه آهن کرج شرکت قرار دادی تراورس از اسفندماه ۹۷ تا الان حقوق دریافت نکرده‌اند.

کارگران راه آهن اندیمشک شرکت قرار دادی تراورس از اسفندماه ۹۷ تا الان حقوق دریافت نکرده‌اند

کارگران راه آهن جنوب شرق زاهدان شرکت قرار دادی ریل صنعت کاران حقوق فروردین ماه ۹۸ را نگرفتند  بعلاوه نصف عیدی و بن ماه رمضان و سنوات

کارگران راه آهن اراک شرکت قرار دادی جوش گستر حقوق فروردین ماه ۹۸ به بعد را نگرفتند

کارگران راه آهن زاگرس و لرستان شرکت قرار دادی تراورس حقوق فروردین به بعد بعلاوه بیمه های عقب افتاده شامل بیمه درمانی و تکمیلی که از کارگران پول به همین منظور گرفتند

کارگران رباط کریم و اسلامشهر تهران حقوق از اسفندماه ۹۷ تا الان حقوق دریافت نکرده‌اند

کارگران زحمت کش راه آهن پروژه سبزدشت شرکت قرار دادی تراورس آخرین بار حقوق دادند هفته پیش هم که حقوق دادن حقوق اسفند به بچه های نگهداری فقط دادند و بچه های کارخانه و پروژه ها و دفتر مرکزی حقوقی نگرفتند و ۶ سال سنوات طلب دارند.

کارگران شرکت پویش تعمیرات جاری لکوموتیوها حقوق فروردین باسال ۹۷محاسبه شد از اردیبهشت هم نگرفتیم سنوات نگرفتیم لباس کارنگرفتیم، سنوات ازبدو ورود پویش که میشود دوسال طلب کاریم، انبارشرکت پرازخالی هست یک گوشی تلفن بی ارزش یک سال درخواست دادیم خرید ندارند این بی ارزشترین است حالا قطعات دیزل که گفتن ندارد.

ما کارگران کارخانه تراورس اندیمشک هنوز حقوق برج ۱۲ سال ۹۷ رو دریافت نکردیم سر سفرمان هم اکنون خالی است

۳ ماه بدون حقوق هنوز داریم کار میکنیم و این مسئولین گوششان بسته است

قابل ذکر که کارگران راه آهن در مناظق مختلف در پریودهای مختلف در سال گذشته و در سال ۹۸ جاری دست به اعتراض و اعتصاب زده اند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.