برای یک ایران آزاد

کارگران سازه بتونی شرکت پتروشیمی گچساران  دست به تجمع زدند

0

کارگران سازه بتونی شرکت پتروشیمی گچساران در اعتراض به اخراج و مطالبات معوق حقوقی دست به تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری گچساران زدند.

‌روز دوشنبه ۱۸ تیر ماه ۹۷، ۷۰ نفر از کارگران سازه بتونی شرکت پتروشیمی گچساران در اعتراض به اخراج و مطالبات معوق حقوقی دست به تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری گچساران زدند.

این کارگران در روز ۱۳ تیر ۹۷ و بدون اطلاع قبلی از کار اخراج شدند.

آنها در حالی از کار اخراج شدند که مطالبات حقوقی خود را دریافت نکرده بودند.

کارگران سازه بتونی گچساران در پی تجمع خود در مقابل فرمانداری گچساران خواهان برگشت به کار و دریافت مطالبات خود شدند.

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.