برای یک ایران آزاد

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه برای دومین روز دست به اعتصاب زدند

0

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه برای دومین روز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق های معوقه و شرایط کاری و قراردادها در مقابل دفتر مدیریت دست به تجمع اعتراضی زدند.
بر اساس گزارشات دریافتی روز شنبه۱۳مردادماه۹۷ کارگران تجهیزات وکشاورزی ، مهندسی و دیگر بخشهای اداری و غیر اداری شرکت نیشکر هفت‌تپه برای دومین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق های معوقه از جمله دستمزد ماههای اردیبهشت ، خرداد ، تیر ماه ، شرایط کاری ، قراردادها تفکیک تقسیم ، تغییر کاربری زمین‌های شرکت و دیگر مطالبات‌شان در مقابل دفتر مدیریت دست به تجمع اعتراضی زدند.
کارگران بخشهای کشاورزی ، تجهیزات ، کارخانه ، مهندسی ، تحقیقات ، حراست و سایر بخش ها از سال گذشته بطور مرتب اعتراض کرده و دست از کار کشیده و تجمع اعتراضی در محوطه شرکت برپا کردند
کارگران نیشکر هفت تپه از هم اکنون تا فصل زمستان بکار تعمیرات میپردازند و هیچگونه تولیدی نخواهند داشت به همین دلیل کارگران این مجموعه بزرگ صنعتی بابت تحقق خواست هایشان فوق العاده نگران هستند و از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و تقسیم آنها بین سهامداران و واگذاری شرکت به بخش خصوصی بشدت ناراضی هستند
کارگران خواهان پرداخت تمام حقوق ماههای عقب افتاده، بروز رسانی حقوق خود و خواهان بازگشت شرکت همانند گروه ملی به بخش دولتی می‌باشند
درساعت ده و نیم صبح امروز بعد از عدم پاسخگویی مسئولین کارگران به تجمع در مقابل دفتر مدیریت این شرکت پایان دادند و به قسمتهای تولیدی خود برگشتند ولی کماکان در اعتصاب به سر می برند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.