برای یک ایران آزاد

کارگران شهرداری کوت عبدالله اهواز نسبت به پرداخت نشدن حقوق خود معترضند

0

کارگران شهرداری کوت عبدالله اهواز نسبت به پرداخت نشدن حقوق خود معترضند
حدود ۶۰ نفر از کارگران فضای سبز و اجراییات شهرداری کوت عبدالله امرروز دوشنبه ۱۳ خردادماه ۹۸ برای چندمین بار در یک ماه گذشته با تجمع مقابل ساختمان استانداری خوزستان نسبت به  پرداخت نشدن حقوق خود اعتراض کردند.

یکی از این کارگران در این خصوص به خبرنگار خبرگزاری حکومتی  ایرنا گفت: حدود ۲۵۰ نفر از کارگران فضای سبز و ۹۰ نفر از ماموران اجرائیات شهرداری کوت عبدالله نسبت به پرداخت نشدن حقوق فروردین و اردیبهشت امسال خود اعتراض دارند.

وی ادامه داد: حقوق اسفند گذشته ما نیز به صورت کامل پرداخت نشده و تنها ۱۰ میلیون ریال به صورت علی الحساب واریز شده است.

قابل ذکر که این کارگران از اسفندماه سال گذشته حقوق خود را دریافت نکردند و با توجه به رسیدن عید فطر مشکلی که مطرح میکنند  نداشتن حمایتی مالی برای رفع مایحتاج روزانه خانواده‌هایشان است.

ضمنا در تجمع روز يكشنبه ۸ ارديبهشت ماه ۹۸ در روبروی ساختمان استانداری در اهواز یکی از این کارگران گفت: «معادل سه ماه حقوق، عیدی و سنوات از پیمانکار طلب داریم که تاکنون پرداخت نشده است».

همچنین در روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸ کارگران شهرداری کوت عبدالله برای دومین روز در اعتراض به پردخت نشدن حقوق شان، همچنین حل نشدن مشکل بیمه شان در مقابل استانداری رژیم در اهواز شرکت کرده بودند.

این کارگران محروم ده روز در کوت عبدالله تجمع کرده بودند. اما هیچ کس سراغ آنها نرفته بود (نه شهردار رژیم در کوت عبدالله و نه شورای قلابی شهر کوت عبدالله) تا ببیند مشکل شان چیست. به همین دلیل آنها به اهواز آمده و در مقابل استانداری رژیم تجمع کردند.

یکی از کارگران تجمع کننده گفت:

«الان هم دو روز است که اینجا مقابل  استانداری رژیم در  اهواز هستیم اما مسئولین بی غیرت حتی سوال نمی کنند که مشکل تان چیست. چهار ماه است که حقوق نگرفته ایم،

قبل از آمدن به اینجا نیرنگ زدند یک ماه حقوق را دادند. اما بسیاری از کارگران هنوز ۵-۴ ماه است که حقوق را هم نگرفته اند».

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.