برای یک ایران آزاد

کارگران فضای سبز شهرداری دزفول دست به تجمع اعتراضی زدند

0

کارگران فضای سبز شهرداری دزفول در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی در مقابل شهرداری مرکزی و فرمانداری دزفول زدند.

روز پنجشنبه ۲۱ تیر ۹۷ کارگران فضای سبز منطقه ۳ شهرداری دزفول در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی در مقابل شهرداری مرکزی و فرمانداری دزفول زدند.

یکی از کارگران فضای سبز شهرداری دزفول گفت: «کارگران شهرداری دزفول با بیش از ۱۰ سال سابقه کار که تعداد آنان نزدیک به ۱۰۰ نفر است؛ چندین ماه حقوق، عیدی و پاداش سال ۹۵ و ۹۶، سنوات سال ۹۴ را طلبکار هستند و کارفرما بیش از ۷ ماه بیمه تامین اجتماعی ما را واریز نکرده است.»

کارگران  فضای سبز شهرداری دزفول از مناطق مختلف شهر دزفول در این تجمع اعتراضی گردهم آمده بودند.

یکی دیگر از کارگران فضای سبز شهرداری دزفول گفت: « ما نیروهای خدماتی شهرداری در این هوای گرم در خیابان‌ها مشغول به کار هستیم. با گرمای ۵۰ درجه‌ی اهواز، روزهای تعطیل هم به سرکار می‌رویم اما قانون کار به صورت کامل اجرا نمی‌شود. طبق قانون کار پرداختی روزهای تعطیل دو برابر است اما ما تنها ۱میلیون و سیصد را دریافت می‌کنیم.

حقوق ۱میلیون و سیصد، حقوقی نیست که بشود با آن زندگی کرد. این از جیب کارگر زدن است. روزهای تعطیل ما باید حقوق دو برابر دریافت کنیم.

کارگران شهرداری دزفول با بیش از ۱۰ سال سابقه کار که تعداد آنان نزدیک به ۱۰۰ نفر است؛ چندین ماه حقوق، عیدی و پاداش سال۹۵و۹۶، سنوات سال۹۴ را طلبکار هستند و کارفرما بیش از ۷ماه بیمه تامین اجتماعی ما را واریز نکرده است.»

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.