برای یک ایران آزاد

کارگران فضای سبز منطقه ۳ شهرداری دزفول  دست به تجمع زدند

0

کارگران فضای سبز منطقه ۳ شهرداری دزفول  دست به تجمع زدند
کارگران فضای سبز منطقه ۳ شهرداری دزفول  در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست به تجمع  اعتراضی زدند.

روز شنبه ۲۳ تیر ۹۷ کارگران فضای سبز منطقه ۳ شهرداری دزفول در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان برای چندمین بار دست به تجمع اعتراضی زدند.

شایان ذکر است روز پنجشنبه ۲۱ تیر ۹۷  نیز کارگران فضای سبز منطقه ۳ شهرداری دزفول در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی در مقابل شهرداری مرکزی و فرمانداری دزفول  دست به تجمع زده بودند.

یکی از کارگران فضای سبز شهرداری دزفول گفت: «کارگران شهرداری دزفول با بیش از ۱۰ سال سابقه کار که تعداد آنان نزدیک به ۱۰۰ نفر است؛ چندین ماه حقوق، عیدی و پاداش سال ۹۵ و ۹۶، سنوات سال ۹۴ را طلبکار هستند و کارفرما بیش از ۷ ماه بیمه تامین اجتماعی ما را واریز نکرده است.»

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.