برای یک ایران آزاد

کارگران هفت تپه و حقوقدانان از دولت ایران به سازمان جهانی کار شکایت میکنند

0

کارگران هفت تپه نسبت به ادامه بازداشت و سر کوب فعالان کارگری طی نامه ای به کمیته آزادی سازمان جهانی کار از حکومت آخوندی شکایت کرده و از سازمان جهانی کار درخواست کرده اند که به شکایت آنها علیه دولت ایران رسیدگی کند بخشی ازنامه ذیلا آورده شده است.

جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در نامه ای به کمیته آزادی سازمان جهانی کار نسبت به ادامه بازداشت و سرکوب فعالان کارگری از دولت ایران شکایت کردند. در این نامه با تاکید بر بازداشت، احضار و تهدید بیش از ۵۰ تن از کارگران این مجتمع در ماه های اخیر، به تداوم بازداشت اسماعیل بخشی و “شکنجه تا سرحد مرگ” وی در زمان بازداشت اشاره شده است. همچنین از سپیده قلیان، علی نجاتی، امیر امیرقلی، ساناز اله یاری و امیرحسین محمدی فر به عنوان دیگر مصادیق نقض حقوق فعالین کارگری و مدافعان حقوق کارگران نام برده شده است. این کارگران در پایان از سازمان جهانی کار درخواست کرده اند که به شکایت آنها علیه دولت ایران رسیدگی کند.

به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، روز پنجشنبه ۱۶ خردادماه ۱۳۹۸، تعدادی از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در نامه‌ای به کمیته آزادی سارمان جهانی کار ا دولت ایران شکایت کردند.
در ابتدای این نامه از اقدامات دولت ایران علیه کارگران به عنوان اقدامات سرکوبگرانه جهت “نقض آشکار حقوق آنها در ایجاد تشکلات مستقل کارگری” یاد شده است. همچنین اشاره شده است که طی ماه‌های گذشته بیش از ۵۰ تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت، احضار و تهدید شده‌اند.
این کارگران در پایان نامه خود خواهان پیگیری این شکایت در سازمان جهانی کار و دیگر تشکلات بین‌المللی کار شده‌اند و نوشته‌اند: “بهانه‌های نخ‌نما و پوسیده دولت ایران که سعی می‌کند کارگران و فعالان کارگری را به جریانات سیاسی و اپوزوسیون و یا حتا به طرزی بی شرمانه به فعالیت های تروریستی وصل کند برای ما کارگران و اکثریت جامعه ایران و تمام تشکلات کارگری داخلی و جهانی، کاملا بی‌اعتبار است. باید تاکید کنیم که این کارگران تنها فعالیت صنفی و یا عضویت در تشکل‌های مستقل کارگری و دفاع از حقوق و مطالبات ما کارگران هفت تپه داشته‌اند”.

نامه۱۵تن از وکلا وحقوقدانان ایرانی درخارج به سازمان بین‌المللی کار

۱۵ تن از وکلا و حقوق‌دانان ایرانی در خارج از ایران ؛ ۱۶خرداد [در نامه‌ای به دبیرکل سازمان بین‌المللی کار]، خواستار آزادی فوری کارگران و اعضای تشکل‌های مستقل کارگری و فعالان حقوق کارگران در ایران و محکومیت عملکرد جمهوری اسلامی شدند.

در این نامه که از سوی «کارگروه داد» (دادبان دستمزد بگیران ایران) نوشته شده، گفته شده که بازداشت فعالان کارگری از سوی حکومت ایران، ناقض قوانین داخلی ایران و قوانین بین‌المللی است که ایران به آنها پیوسته است.

این ۱۵ وکیل و حقوق‌دان خطاب به گای رایدر، دبیرکل سازمان بین‌المللی کار، با اشاره به اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد حق داشتن وکیل اختیاری یا تسخیری برای متهمان و‌ برخی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره لزوم انجام دادرسی آشکار و شفاف و برگزاری دادگاه بی‌طرف و مستقل،‌ نوشتند که ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق دفاع متهمان را از وظایف دولت می‌داند؛‌ ماده‌ای که در ایران در اردیبهشت سال ۱۳۵۴ تصویب شد…
آنها افزودند که نمایندگان معلمان، کارگران، فعالان صنفی و سندیکایی به دنبال بازداشت‌های خودسرانه و خشونت‌های عوامل حکومت، به بهانه‌های گوناگون و به ویژه بدون رعایت و تضمینِ حق دفاع، یا محکوم شده و یا در زندان‌های جمهوری اسلامی در انتظار محکومیت هستند.
این وکلا و حقوق‌دانان با اشاره به گزارش دو ماه پیش کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری که ایران را از خشن‌ترین ناقضان قوانین و کنوانسیون‌های جهانی خوانده است،‌ افزودند:‌ کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا نیز در ماه اخیر خواستار آزادی فوری و حمایت اتحادیه‌های کارگری شد و به شدت نسبت به سرکوب و خشونت علیه کارگران و مردم ایران اعتراض کرد.

امضاکنندگان نامه با توجه به آنچه تمامی موارد تخلف‌های جدی حکومت ایران از قوانین داخلی و بین‌المللی و توافقنامه‌های بین‌المللی نامیدند،‌ خواستار محکومیت عملکرد جمهوری اسلامی ایران به دلیل پایبند نبودنش به این قوانین و توافقنامه‌ها در قبال مزدبگیران از سوی نشست سالانه سازمان بین المللی کار شدند.

درهمین زمینه:
اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و سرکوب آنها توسط ماموران رژیم آخوندی

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.