برای یک ایران آزاد

کارگران و کارکنان راه‌‌آهن حوزه سیرجان دست به اعتصاب زدند

0

کارگران و کارکنان راه‌‌آهن حوزه سیرجان ، روز یک‌شنبه۱۴مرداد ۹۷،  در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و حق بیمه و سنوات دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

کارگران و کارکنان راه‌‌آهن حوزه سیرجان همانند همکاران خود در مشهد، سرخس، هرمزگان و

شهرهای دیگر، در پاسخ به فراخوان قبلی و در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و حق بیمه و

سنوات دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

کارگران و کارکنان راه‌‌آهن حوزه سیرجان اعلام کردند که این اعتصاب تا رسیدن به خواسته‌هایشان

ادامه خواهد داشت.

کارگران خطوط ابنیه فنی کشور که تعداد آنها تا حدود ۷ هزار نفر برآورد شده است، می‌گویند: روز اعتراض کارگران خطوط ابنیه فنی کشور با همراهی کارگران حوزه احمداباد هرمزگان و نگهداری ایستگاه ابومسلم و چند ایستگاه دیگر گسترده‌تر شده است.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.