برای یک ایران آزاد

کارگران کارخانه هپکو اراک در پی اعتصابشان از جانب حکومت مورد تهدید قرار گرفتند

0

کارگران کارخانه هپکو اراک در پی اعتصابشان از جانب حکومت مورد تهدید قرار گرفتند
کارگران کارخانه هپکو اراک در پی اعتراض و اعتصاب خود که در اعتراض پرداخت نشدن  معوقات حقوقی و مطالباتشان انجاشده بود از سوی  حکومت مورد تهدید قرار گرفتند.

روز سه شنبه شب ۲۵ اردیبهشت ۹۷ مدیرعامل کارخانه هپکو اراک که کارگزار حکومت می باشد، دو بخشنامه تهدیدآمیز خطاب به کارگران معترض این کارخانه صادر کرد و از آنها خواستار آن شد که به تجمعات اعتراضی خودشان پایان بدهند.

شایان ذکر است کارگران هپکو درسومین روز اعتصاب مسیرراه آهن شهر اراک را بستند و خواهان مطالبات گذشته خود شدند.

کارگران شرکت هپکو روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷ برای سومین روز پیاپی به اعتراض خود ادامه دادند. کارگران اعتصابی که تعدادشان به ۸۰۰ نفر می‌رسد مسیر راه آهن اراک رابشتند وخواهان حقوق‌های پرداخت نشده ماههای گذشته خود هستند

کارگران روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت درمقابل شرکت هپکو تجمع کردند و نسبت به بی توجهی بخش خصوصی به خواسته‌هایشان و و ضعیت شرکت معترض بودند.

کارگران هپکو در دومین روز نسبت به واگذاری شرکت هپکو و پرداخت نکردن مطالبات به حقشان ریل راه آهن را مسدود کردند.

همچنین کارگران اعتصابی باخود بنری حمل می‌کردندکه یک چک بود که بصورت نمادین واگذاری شرکت ۳۰۰ میلیاردی را به قیمت ده میلیون تومان به نمایش می‌گذاشت.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.