برای یک ایران آزاد

گزارشی از تجمع اعتراضی کارگران کنتورسازی قزوین و نیشکر هفت‌تپه

0

کارگران کنتورسازی قزوین و نیشکر هفت‌تپه دراستمرارتجمع اعتراضی شان برخواست های خود پافشاری میکنند.و خواهان مطالبات برحق خود می‌باشند اما درحکومت ضد کارگری آخوندی کسی پاسخگو نیست.

 چهارمین روز تجمع کارگران نیشکر هفت تپه

روز پنجشنبه ۲۱ شهریور ۹۸ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که کارگران نیشکر هفت تپه برای چهارمین روز دست به تجمع اعتراضی زده اند. مطابق این اطلاعیه کارگزاران رژیم از کارگران تجمع کننده خواستند که به سر کارشان برگردند، اما کارگران مقاومت کرده و ضمن پافشاری بر خواسته‌هایشان اعلام کرده اند که تا رسیدن به خواسته‌هایشان به اعتراض خودشان ادامه می دهند».

متن اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بشرح زیر است:

«پس از انتشار فایل صوتی رشوه گیری چند نفر از اعضای شورای اسلامی کار درهفت تپه، کارگران  دست به تجمع و اعتراص زدند.

کارگران هفت تپه در اعتراض به این خیانت آشکار شورای اسلامی کار، امروز ۲۱ شهریور ماه، چهارمین روزی است که  اعتراض  خود را ادامه دادند.

خواست کارگران عبارت است از :

– اخراج ومنحل کردن  تشکل وابسته و رشوه گیر شورای اسلامی کار.

– بیرون انداختن و اخراج  بخش فاسد خصوصی و مدیران نالایق  از جمله  مدیران مالی و اداری،  که دارای حقوق های  نجومی هستند ( در ضمن این افراد بازنشسته  هستند)

لازم به ذکر میباشد که بعد از گذشت چهار روز  از تجمع و اعتراص کارگران هفت‌تپه، امروز مسئولین اداره کار در جمع کارگران حاضر شدند و به کارگران گفتند به سر کارهایتان برگردید تا به مطالبات شما رسیدگی شود، اما کارگران با پافشاری بر خواسته های خود عنوان کردند تا رسیدن به خواست هایمان  اعتراض ادامه خواهد داشت».

تجمع اعتراضی کارگران کنتورسازی قزوین

براساس گزارش دریافتی، روز پنجشنبه ۲۱ شهریور ۹۸ کارگران کنتورسازی قزوین برای چندمین بار در هفته‌های گذشته، دست به اعتراض زدند. این بار کارگران در مقابل دفتر امام جمعه حکومتی در قزوین تجمع کردند.کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی حدود ۲۰۰ کارگر این واحد تولیدی، از جمله نپرداختن ۴ ماه حقوق شان در سال جاری، دست به تجمع زده‌اند.

نماینده کارگران کنتورسازی در رابطه با مطالبات مزدی پرداخت نشده‌ی حدود ۲۰۰ کارگر این واحد تولیدی می‌گوید: «ما از سال ۹۵ مطالبات نپرداخته نداریم؛ سال ۹۶  نیز هر کارگر نزدیک به ده میلیون طلب دارد که برای پرداخت این مطالبات، حکم دادگستری را داریم؛  در ۹۶  و ۹۷ هم نفری حدوداً ده میلیون طلب داریم که برای آن هم حکم گرفته‌ایم؛ امسال نیز بعداز ۴ ماه کارکردن بدون حقوق، در شرکت را  قفل و زنجیر کردند و گفتند مواد اولیه نداریم! دادگستری قزوین مواد اولیه آورد اما کار باز هم تعطیل است، کارفرما شروع به تولید نمی‌کند و می‌گوید این کارگران را نمی‌خواهم؛ برای ما عدم نیاز اعلام کرده است ویکماهه که ما سرگردان هستیم وپاسخی نگرفته‌ایم».

لازم به یادآوری است که روز چهارشنبه ۱۹ تیر ۹۸ حدود ۵۰ تن از کارگران کنتورسازی قزوین در اعتراض به نپرداختن حقوق عقب مانده و همچنین نداشتن امنیت شغلی در مقابل استانداری رژیم در قزوین تجمع کره بودند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.