برای یک ایران آزاد

کانون‌های شورشی در قیامی بازگشت‌ناپذیر؛ پیام مریم رجوی به تظاهرات در واشنگتن

0

کانون‌های شورشی در قیامی بازگشت‌ناپذیر که نظام ایران را هر روز بیشتر از گذشته بی‌ثبات می‌کند، نقشی محوری دارند. این واقعیت از یک سو در فعالیت‌های مستمر کانون‌هایی خود را نشان می‌دهد که ماه‌هاست تاسیس و وارد قیام‌شده‌اند و از سوی دیگر با به میدان آمدن کانون‌های جدید حتی در دور افتاده‌ترین و کم جمعیت‌ترین نقاط کشور جایگاه خود را به‌ثبت می‌دهد.

کانون‌های شورشی
پیام مریم رجوی به تظاهرات بزرگ ایرانیان در ۸ مارس در واشنگتن، تاکیدی دوباره بر واقعیت جایگاه کانون‌های شورشی بود. مریم رجوی «استقبال جوانان از کانون‌های شورشی» را نشانه‌ای از «خواست ایرانیان برای سرنگونی رژیم استبداد مذهبی» دانست. به تاکید مریم رجوی «کانون‌های شورشی»، «جوانان و قیام‌آفرینان» به‌صورت سازمان‌یافته در صحنه مبارزه علیه نظام ولایت فقیه حضور دارند و «فعالیت‌ آنها در سراسر ایران به سرعت در حال افزایش است.»
رئیس جمهور برگزیده مقاومت با اشاره به نقش و جایگاه کانون‌های شورشی در قیام ایران، نتیجه گرفت که «تغییر در ایران بدون سازمان‌یافتگی محال است. تغییر در ایران بدون از خودگذشتگی محال است.»

آلترناتیو شورای ملی مقاومت
برای بی‌اثر کردن قیام و پیشروی شرایطی که به تعبیر مریم رجوی «دیگر قابل بازگشت نیست.» نظام ایران می‌کوشد تا اینگونه بباوراند که در غیاب آن، نیرویی برای کنترل اوضاع در ایران وجود ندارد. بسیاری از ناظران امور ایران این گفتمان‌سازی سلطنت ولایت مطلقه فقیه را از جمله آخرین ترفندهای تبلیغاتی آن برای خریدن زمان می‌دانند. نظام ایران به این ترتیب می‌خواهد که ابتدا مردم ایران، و سپس جامعه جهانی را قانع کند که با رفتنش شیرازه‌ی امور از هم خواهد پاشید و همه چیز بدتر خواهد شد؛ نظام تصور می‌کند اگر بتواند این گفتمان دروغ را بر فضای اندیشگی‌ و باورهای عمومی غالب کند همه‌ی طرف‌های درگیر در رابطه با ایران را وادار به پذیرش «نقش بی‌بدیل خود برای حفظ ثبات» خواهد کرد!
مریم رجوی، دقیقا همین گفتمان سازی فریب را در پیام خود به تظاهرات واشنگتن هدف قرار می‌دهد. پیش از آن رئیس جمهور برگزیده مقاومت در پیام خود به‌مناسبت ۸ مارس نیز به این موضوع پرداخته بود.
پاسخ مریم رجوی در پیام به تظاهرات واشنگتن کاملا واضح و قاطع است. رئیس جمهور برگزیده مقاومت تاکید می‌کند که «در ایران یک آلترناتیو دموکراتیک و با صلاحیت یعنی شورای ملی مقاومت ایران وجود دارد مقاومتی ریشه‌دار که قادر است رژیم را سرنگون کند و اداره امور را در دوران گذار به‌عهده بگیرد تا مردم ایران بتوانند از طریق یک انتخابات آزاد نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند.»

انجام دو ضرورت
در کنار کانون‌های شورشی، و قیامی که هر روز سازمان‌یافته می‌شود، و همچنین با وجود مقاومتی سراسری که همچون چتری تمامی نیروی تغییر در داخل و خارج از کشور را به سوی هدفی مشترک هدایت می‌کند، انجام دو ضرورت در برابر آمریکا و جامعه جهانی قرار دارد:
۱.قراردادن «تمامیت سپاه پاسداران و وزارت بدنام اطلاعات در لیست تروریستی وزارت خارجه» آمریکا؛
۲.به‌رسمیت شناختن «حق مقاومت مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی» توسط «جامعه جهانی و آمریکا».
در شرایطی که به گفته مریم رجوی، «تغییر در ایران بیش از هر زمان دیگر در دسترس است.» او بر این باور پای می‌فشرد که «ملت ایران»، «بی‌تردید» «آزادی» «را به‌دست خواهد آورد.»

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.