برای یک ایران آزاد

رمزگشایی از آخرین وصیت خامنه‌ای؛ کانون‌های شورشی و دیگر هیچ

0

کانون‌های شورشی مبنای سخنرانی خامنه‌ای در ۲۱ آذر ۹۷ بود همان‌جایی که او خطاب به پاسداران تصریح کرد که آمریکا و مجاهدین ممکن است «جنجال را برای سال ۹۷ بکنند، نقشه را برای سال ۹۸ بکشند».

کانون‌های شورشی همان چیزی‌ست که به آمریکا انگیزه داد تا از اعتراضات صورت گرفته در داخل کشور حمایت کند. چنین وضعیتی که نظام در آن گرفتار آمده است چیزی نیست مگر خط دهی سازمان مجاهدین به حلقه نزدیک به رئیس جمهور آمریکا.
عبارات فوق مضمون آن‌چیزی‌ست که صراط برای رمزگشایی از سخنرانی خامنه‌ای در ۲۱ آذر نوشت. در آن سخنرانی خامنه‌ای به صراحت گفت که آمریکا و مجاهدین ممکن است «جنجال را برای سال ۹۷ بکنند، نقشه را برای سال ۹۸ بکشند». [آخرین وصیت خامنه‌ای؛ پاسداران آماده باشند، قیام ادامه دارد]
صراط در یادداشت تحلیلی خود می‌خواهد انگیزه آمریکا برای حمایت از اعتراضات در ایران را توضیح دهد؛ در نتیجه در پی عامل داخلی آن می‌گردد. به نوشته صراط دلیل این حمایت «حضور لابی‌های قدرتمند» مجاهدین «در حلقه نزدیک ترامپ» است؛ آنچه نشان دهنده آن است که آمریکا «روی خط‌دهی» مجاهدین برای راه‌اندازی اعتراضات «در داخل کشور حساب باز کرده بود.»
آنچنان که صراط تاکید می‌کند، در قلب پیشروی «خط‌دهی» مجاهدین به دولت آمریکا برای حمایت از قیام ایران؛ پدیده‌ای به‌نام کانون‌های شورشی قرار دارد.
صراط برای اثبات این فرضیه به دو موضوع استناد می‌کند. از آنجایی که نویسنده و گردانندگان صراط به‌بازجویی‌های صورت گرفته از زندانیان سیاسی دسترسی دارند یا در اساس خودشان در کسوت بازجو و شکنجه‌گر فعالیت می‌کنند؛ نخستین استناد صراط به صورت‌جلسه بازجویی‌های صورت گرفته از اعضای دستگیر شده کانون‌های شورشی‌ست.
صراط می‌نویسد که براساس بازجویی‌های صورت گرفته از اعضای «کانون‌های شورشی مرتبط» با مجاهدین، «خط‌گیری آنها از خارج صورت گرفته است.»
اما استناد دوم صراط به ارتقای شتابنده‌ی شعارها در اعتراضات اجتماعی‌ست. صراط «به دگردیسی شعارهای كارگران فولاد اهواز» اشاره کرده و نتیجه می‌گیرد که «روند شعارها در روزهای آغازین از مشكلات ساده معیشتی شروع شد اما بتدریج با نفوذ اعضای «كانون‌های شورشی» در صفوف كارگران، روز به روز رنگ و بوی ساختار شكنانه به خود گرفت.» [صراط ۱۴ دی ۹۷]
به این ترتیب صراط، اذعان می‌کند، آنچیزی که در یکسال گذشته هماورد اصلی نظام در عرصه اجتماعی کشور بوده است، همانا کانون‌های شورشی‌ست؛ پدیده‌ای تازه تولد یافته که خود محصول و نتیجه قیام دی ۹۶ است اما بسیاری از اعضا و پایه‌گذاران آن، همان کسانی هستند که شعله قیام را در ۷ دی برافروختند و بلافاصله آنرا به سایر شهرهای کشور گسترش دادند.
کانون‌های شورشی به‌مثابه پدیده‌ای تعیین کننده در صحنه سیاسی کشور، خامنه‌ای را در ۲۱ آذر به صحنه کشاند تا از سرنگون نشدن خلافتش به‌دست کانون‌های شورشی در یک سال گذشته ابراز شادمانی کند. اما در همان حال به پاسداران هشدار داد که از سال ۹۸ غافل نباشند.
در حالی‌که خامنه‌ای در سخنرانی خود به صراحت از کانون‌های شورشی نام نبرده بود؛ اما صراط به‌مثابه یکی از رسانه‌های جامعه اطلاعاتی نظام، بر خود واجب می‌دید برای رفع هرگونه ابهام برای پاسدارانی که باید از بقای نظام حفاظت کنند، به نام بردن از کانون‌های شورشی به‌عنوان مبنای سخنرانی ۲۱ آذر خامنه‌ای یا همان آخرین وصیت او، بپردازد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.