برای یک ایران آزاد

۱۱۶ تیم دستگیر شده در یک سال؛ تثبیت کانون‌های شورشی در صحنه سیاسی ایران

0

کانون‌های شورشی در صحنه سیاسی ایران تثبیت شده‌اند؛ اینرا می‌توان از اظهارات وزیر اطلاعات، نتیجه‌گیری کرد. محمود علوی ۳۰ فروردین پیش از شروع خطبه‌های نماز جمعه تهران، به سخنرانی پرداخت. او اعتراف کرد که در یک سال گذشته ۱۱۶ تیم مرتبط با سازمان مجاهدین خلق ایران توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده‌اند.

واضح است که دستگیری‌های صورت گرفته از نیروهای مجاهدین در داخل کشور، بسیار فراتر از ۱۱۶ تیم می‌باشد. زیرا وزارت اطلاعات تنها یکی از ارگان‌های امنیتی نظام است که وظیفه مقابله با سازمان مجاهدین خلق ایران را برعهده دارد. اگر علوی به ارائه آمار دستگیری‌ها توسط اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و سایر ارگان‌های سرکوب می‌پرداخت، حتما ناچار بود که عدد بزرگتری را اعلام کند.
اما اعلام دستگیری ۱۱۶ تیم مرتبط با مجاهدین پیش از آنکه نشان دهد که شماری از نیروهای مجاهدین در داخل کشور توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده‌اند، نشان دهنده این واقعیت است که کانون‌های شورشی به‌عنوان یک موجودیت سیاسی-استراتژیک در داخل ایران تثبیت شده‌اند.
در نبرد برای آزادی ایران، ۱۱۶ تیم مرتبط با مجاهدین فقط به اسارت وزارت اطلاعات درآمده‌اند؛ با این حال شاهد هستیم که هر روز بر تعداد کانون‌های شورشی افزوده می‌شود؛ و کانون‌هایی که پیشتر فعالیت‌هایشان را شروع کرده‌اند، رشد و گسترش پیدا می‌کنند؛ این همه به این مفهوم است که آلترناتیو، صف‌آرایی خود در برابر سلطنت ولایت مطلقه فقیه در داخل کشور را کامل می‌کند.
سخنگوی مجاهدین درباره این دستگیری‌ها گفت: «دستگیریهای سال ۹۷که آخوند خونخوار به شمه‌ای از آن اعتراف می‌کند، بسیار بیشتر بوده است. سر دژخیم اطلاعات رژیم عمداً‌ دستگیریهای اطلاعات سپاه را از قلم انداخته است. اکنون رژیم باید حساب یکایک دستگیر ‌شدگان را پس بدهد. قدرت‌نمایی دیرهنگام پس از لیست‌گذاری سپاه دیگر اثر ندارد.» [مجاهدین ۳۰ فروردین ۹۸]
به‌دنبال اعتراف علوی به دستگیری ۱۱۶ تیم مرتبط با مجاهدین در سال ۹۷،‌ مریم رجوی، «از دبیركل ملل‌متحد، شورای حقوق بشر و سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر» خواست که «در پی اذعان وزیر اطلاعات رژیم به بخشی از دستگیریهای یك سال گذشته، هیأت‌هایی را برای دیدار با دستگیرشدگان و بازدید از زندان‌های رژیم تعیین كنند.» [توییتر مریم رجوی ۳۰ فروردین ۹۸]
رئیس جمهور برگزیده مقاومت افزود: «رژیم باید اسامی همه دستگیرشدگان را منتشر كند و به مراعات تمامی حقوق آنان طبق قوانین بین المللی گردن بگذارد.» [توییتر مریم رجوی ۳۰ فروردین ۹۸]
سپاه اکنون در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته است؛ پس هر کس که توسط سپاه دستگیر شده یا دستگیر بشود، توسط یک سازمان تروریستی دستگیر شده است. وزارت اطلاعات هم چشم‌اندازی بهتر از سپاه ندارد. هم‌اکنون یکی از مقامات وزارت اطلاعات به‌خاطر شرکت در عملیات تروریستی علیه مجاهدین در بلژیک زندانی‌ است. [اسدالله اسدی به بلژیک مسترد شد؛ حلقات پرونده‌ی ترور تکمیل می‌شود]
تروریست‌های اشغال‌گر ایران در برابر نیرویی ضد تروریستی به‌نام کانون‌های شورشی قرار دارند؛ هرچند وزیر اطلاعات با اعلام دستگیری ۱۱۶ تیم مرتبط با مجاهدین، می‌خواهد از دست‌آوردهای وزارت‌خانه‌اش یاد کند؛ اما مهمتر از آن به تثبیت یک موجودیت سیاسی در داخل ایران اذعان می‌کند که جذب آن بسیار بزرگ‌تر از تعداد دستگیر شدگانش است. با این حال وزیر اطلاعات تمامیت نظام را نیز در معرض این موقعیت قرار می‌دهد که پاسخگوی وضعیت دستگیر شدگان در برابر ارگان‌های بین‌المللی باشند.
به این ترتیب است که در شیب سرنگونی سلطنت ولایت مطلقه فقیه همه چیز علیه نظام حاکم سمت و سو می‌گیرد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.