برای یک ایران آزاد

کشاورزان اصفهان با شعار دورغگو دروغگو نشست با استاندار اصفهان را ترک کردند

0

کشاورزان اصفهان با شعار دورغگو دروغگو نشست با استاندار اصفهان را ترک کردند
کشاورزان اصفهان با شعار دورغگو دروغگو نشست مهرعلیزاده استاندار اصفهان که برای بررسی مشکلات کشاورزان برگزار شده بود را ترک کردند.

روز جمعه ۲۹ تیر ۹۷ کشاورزان اصفهان در براآن شمالی به منظور بررسی مشکلات کشاورزان در گردهمایی که از قبل فراخوان داده شده بود تجمع کردند.

در گردهمایی کشاورزان اصفهان مهرعلیزاده استاندار اصفهان و برخی دیگر از مسئولین دولتی اصفهان حضور داشتند.

در این جلسه کشاورزان وقتی با توهین مهرعلیزاده استاندار اصفهان نسبت به یکی از اعضای نظام صنفی کشاورزی مواجه شدند، سخنان وی را قطع کرده و با سر دادن شعار «دروغگو دروغگو» جلسه را ترک کردند.

گردهمایی کشاورزان  روز جمعه در مهدیه وجاره در براآن شمالی برگزار شد.

شایان ذکر است دهستان براآن شمالی نام دهستانی در بخش مرکزی شهرستان اصفهان، استان اصفهان است.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.