برای یک ایران آزاد

کشاورزان اصفهان در برابر اداره آب دست به تجمع زدند

0

کشاورزان اصفهان در برابر اداره آب دست به تجمع زدند
کشاورزان اصفهان در اعتراض به ندادن حقآبه دائمی و به رسمیت نشناختن سهم‌شان در برابر اداره آب دست به تجمع اعتراضی زدند.

روز شنبه۳۰ تیر۹۷  کشاورزان اصفهان در اعتراض به ندادن حقآبه دائمی و به رسمیت نشناختن سهم‌شان در برابر اداره آب دست به تجمع اعتراضی زدند.

کشاورزان اصفهان پلاکاردی را در محل نصب کرده بودند که بر روی‌ آن نوشته شده بود:

« ما مردم وکشاورزان شهر… اصغر آباد خواهان حق آبه ی خود به صورت دائمی از رودخانه ی زاینده رود هستیم »

شمار کشاورزان اصفهانی که در این تجمع اعتراضی شرکت کرده بودند به دهها تن می‌رسید.

شایان ذکر است کشاورزان اصفهان روز جمعه ۲۹ تیر ۹۷ با شعار دورغگو دروغگو نشست مهرعلیزاده استاندار اصفهان که برای بررسی مشکلات کشاورزان برگزار شده بود را ترک کردند.

کشاورزان اصفهان در براآن شمالی به منظور بررسی مشکلات کشاورزان در گردهمایی که از قبل فراخوان داده شده بود تجمع کردند.

در گردهمایی کشاورزان در اصفهان مهرعلیزاده استاندار اصفهان و برخی دیگر از مسئولین دولتی اصفهان حضور داشتند.

در این جلسه کشاورزان وقتی با توهین مهرعلیزاده استاندار اصفهان نسبت به یکی از اعضای نظام صنفی کشاورزی مواجه شدند، سخنان وی را قطع کرده و با سر دادن شعار «دروغگو دروغگو» جلسه را ترک کردند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.