برای یک ایران آزاد

کشتی به گل نشسته‌ی نظام؛ انتشار یک گفتار بعد از ۸ ماه

0

کشتی به گل نشسته‌؛ دفتر خامنه‌ای پس از ۸ماه قسمتهایی از حرفهای او خطاب به دولت روحانی را منتشر کرد. چرا صحبتهای هشت‌ماه پیش خامنه‌ای الان پخش می‌شود؟

علی جوینی

پخش صحبت‌های ۸ماه پیش خامنه‌ای نشان می‌دهد که رژیم در زمینه برجام و بسته اروپایی شکست‌خورده و خامنه‌ای با علنی کردن این حرفها می‌خواهد از خودش سلب مسئولیت کرده و شکست را به گردن روحانی و دولت او بیاندازد.
خامنه‌ای گفته بود: «من به آقای رئیس‌جمهور هم گفتم که اینها همان نوامبری را که از اوّل گفتند، همان را دارند دنبال می‌کنند -که تا نوامبر ادامه بدهند- بعد که همه چیز تثبیت شد و تحریمها جا افتاد، بعد یک چیزکی مثلاً بدهند یا ندهند.» [مشرق ۱۳ اسفند ۹۷]
حال سؤال اساسی اینجاست که اگر آخوندها واقعاً حتی به یک دستاورد حداقلی هم رسیده بودند،‌ آیا این صحبت‌های خامنه‌ای را علنی می‌کردند؟
با شنیدن این حرفهای خامنه‌ای باید به‌یاد‌ آورد که این همان رژیمی است که طی ۸ماه گذشته خودش را به هر در و دیواری زد تا دست‌کم یک آب‌باریکه به اسم «سازوکار اروپایی» را باز نگهدارد!
اکنون رژیم در گرداب مجموعه‌ای از بحرانها دست و پا می‌زند. گرچه خود این بحرانها بسیار جدی هستند، اما موضوع جدی‌تر نداشتن راه‌حل و راه برون‌رفت از آنهاست.
از طرف دیگر، «بحران بی‌راه‌حلی» یک پدیده خنثی نیست. این بحران لاجرم باعث تشدید بحرانهای نظام می‌شود تا جایی‌که روحانی با طعنه به باند خامنه‌ای در رابطه با FATF و برجام می‌گوید: «نمی‌شود کشور را به دست ۱۰-۲۰نفر داد و هر تصمیمی که گرفتند، بگوییم تابعیم»![آفتاب ۷ اسفند ۹۷]
و متقابلاً خامنه‌ای هم از زبان علم‌الهدی جوابش را می‌دهد: «روزی گفتید تا برجام نشود، هیچ چیز درست نمی‌شود و حتی گفتید مشکل آب با برجام حل می‌شود حالا امروز می‌گویید مشکل گوشت با FATF حل می‌شود و می‌گویید پولش را ندارید گوشت را آزاد کنید؟ مگر آن حل شد»؟[ساعت۲۴ ۱۰ اسفند ۹۷]
بنابراین کشتی نظام به گل نشسته و هر روز هم بیشتر و بیشتر در بحرانهای درونی خود فرو می‌رود. رژیم در تمامیت خود در یک چرخه فروبرنده قرار گرفته است، بحرانها بیداد می‌کنند، هیچ راه برون‌رفتی نیست و پیکره نظام پیوسته فرسوده‌تر می‌شود، روندی که راه را هر چه بیشتر برای قیام و ضربات کاری کانون‌های شورشی هموار می‌کند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.