برای یک ایران آزاد

اهمیت کنفرانس بین‌المللی اشرف۳ در چیست؟

0

کنفرانس بین‌المللی اشرف۳ اهمیتش در چیست؟ اهمیت هر کنفرانسی اولا در موضوع آن است دوما در شرایط زمانی و مکانی که برگزار می‌شود. این روزها ایران و مسأله ایران، کانون مسائل جهانی شده‌است و کمتر تحول سیاسی است که در آن بحران ایران مطرح نباشد.

در سالهای گذشته، گردهمایی سالانه مقاومت ایران در پاریس و اغلب در ویلپنت برگزار می‌شد. اما امسال دو تفاوت عمده در شکل و محتوي این گردهمایی نسبت به گردهماییهای سالهای گذشته وجوددارد. اول اینکه نه یک گردهمایی بلکه مجموعه‌ای از گردهماییها و تظاهراتهای بهم پیوسته است. دوم و مهمتر اینکه، امسال این برنامه که بنام «کهکشان» معروف است در پایگاه اصلی مقاومت، اشرف۳ در آلبانی برگزاری می‌شود.

ابتدا ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف، با برگزاری سلسله‌ای از تظاهراتها، پیام مقاومت ایران و مردم بپاخاسته‌ی ایران علیه نظام فاسد ‌آخوندی را به گوش جهانیان رساندند. سپس مجموعه‌ای از برنامه‌های «کهکشان ایران آزاد» در اشرف۳ برگزار شد. در این گردهماییها که در اشرف۳ شروع شده و بمدت ۵ روز ادامه خواهد‌داشت، شخصیتهای سیاسی از آمریکا، اروپا و خاورمیانه حضور دارند. این گردهماییها با کنفرانسی با عنوان « سیاست در قبال ایران و یک آلترناتیو معتبر»  کار خود را آغاز کرد. این کنفرانسی بود بین‌المللی با شرکت شماری از برجسته‌ترین شخصیتهای سیاسی از آمریکا و کانادا شامل شهردار رودی جولیانی، جان برد، وزیر خارجه قبلی کانادا، سفیر رابرت جوزف، معاون پیشین وزارت‌خارجه آمریکا، ارتشبد جیمز کانوی، سناتور رابرت توریسلی و ایوان ساشا شیهان، مدیر اجرایی دانشکده امور بین‌المللی دانشگاه بالتیمور و سفیر لینکلن بلومفیلد که مدیریت کنفرانس را به عهده داشت.

این کنفرانس از چه اهمیتی برخوردار بود؟

یکم: موضوع این کنفرانس خود مبین اهمیت آن است. موضوع کنفرانس سیاست در قبال ایران بود. این روزها ایران و مسأله ایران، کانون مسائل جهانی شده‌است و کمتر تحول سیاسی است که در آن بحران ایران مطرح نباشد.

دوم: مکانی که این کنفرانس در آن برگزار می شود. این کنفرانس در قلب مقاومت ایران اشرف۳ برگزاری می‌شود. برگزاری چنین کنفرانسی در اشرف۳ مبین وجود یک آلترناتیو بزرگ وقدرتمند برای رژیم آخوندی است.

سوم: شخصیتهایی که در این کنفرانس شرکت کردند. مطالبی که سخنرانان در این کنفرانس مطرح کردند نشاندهنده درک بالای آنها از مسائل ایران بود. دیدگاههای آنها با دیدگاههای مقاومت ایران بسیار منطبق بود.

سخنرانان حول دو موضوع مهم سخنرانی کرده و به تبادل نظر پرداختند. این دو موضوع عبارت بودند از:

۱-رژیم آخوندی رفتنی است. بطور مثال، سفیر رابرت جوزف گفت: «رژیم ایران سقوط خواهد کرد، این رژیم، رژیمی فاسد و ناتوان است» یا ژنرال کانوی گفت: «سیاست درست سیاستی است که رژیم ایران را هر چه سریع‌تر به پایان خودش نزدیک کند. سیاست غلط سیاستی است که عمر رژیم حاکم بر ایران را افزایش دهد.»

۲-این رژیم یک آلترناتیو دمکراتیک و قدرتمند دارد که قادر است دیکتاتوری مذهبی آخوندی را شکست بدهد.  جولیانی گفت: «جوانان در خیابان‌ها حضور دارند. متخصص‌ها حی و حاضرند. جامعه تبعیدیان حی و حاضر است و سازمان مجاهدین حی و حاضر است. بله، یک آلترناتیو وجود دارد».

توریسلی گفت: «پیام ما به دنیا این است که یک آلترناتیو (معتبر) در برابر (رژیم) ایران وجود دارد. رژیم ایران به خودی خود تغییر نخواهد کرد. ۴۰سال است یک جنگ در جریان است. جنگ میان این رژیم با مردم ایران».

روز گذشته، «اجلاس سالانه مقاومت» ایران برگزار شد و این سلسله کنفرانسها و گردهماییها در اشرف۳ ادامه دارد.

 

 

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.