برای یک ایران آزاد

کنفرانس دادخواهی قتل‌عام ۶۷ محاکمه آمران و عاملان در دادگاه های بین‌المللی در اشرف ۳

0

کنفرانس دادخواهی قتل‌عام ۶۷ محاکمه آمران و عاملان در دادگاه های بین‌المللی در اشرف ۳
در پی برگزاری گردهمایی‌های ۵ روزه مقاومت ایران در اشرف۳ امروز دوشنبه ۲۴تیرماه ۹۸ کنفرانسی با عنوان « دادخواهی قتل‌عام ۶۷، محاکمه آمران و عاملان در دادگاه بین‌المللی» با حضور مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در یکی از سالنهای اشرف ۳ برگزار شد.

در این کنفرانس شماری از شخصیتهای سیاسی، وکلا و حقوقدانان برجسته و مدافعان حقوق‌بشر حضور داشتند وتعدادی از شاهدان قتل‌عام ۶۷در این کنفرانس مشاهدات خود را از این جنایت علیه بشریت برای شرکت کنندگان بازگو کردند.

در شروع مراسم خانم مریم رجوی در سخنرانی خود اشاره کردند: «قتل‌عام زندانیان سیاسی تصادم خونین قرون وسطا و نسل برپا دارنده انقلاب بهمن بود. نسلی که عزم یک جامعه آزاد و برابر را داشته ولی با استبداد دینی مواجه شد.  قتل‌عام۶۷ صحنه هولناک این رویارویی بود، اما پایان آن نبود بلکه آغاز کشاکشی بود که هم‌چنان ادامه دارد…».

در ادامه آقای خوان گارسه وکیل سرشناس در امر پیگیری مسئولان جنایت علیه بشریت گفتند: شورای امنیت سازمان ملل این صلاحیت را دارد که یک دادگاه بین المللی را به اجرا بگذارد همانطور که در رواندا این کار را کرد. همینطور دادگاه بین المللی عدالت که در سال ۱۹۸۸ ایجاد شد وجود دارد.

همچنین آقای طاهر بومدرا نماینده پیشین سازمان ملل در حقوق بشر درعراق در سخنرانی خود با اشاره به اینکه: ما با حذف بسیاری از داده ها به این نتیجه رسیده ایم که ۷عامل در این قتل عام دست دارند که در نقش آنها جای هیچ شک و شبهه یی نیست و اسناد آن قابل ارائه به تمام مراجع بین المللی است.

در ادامه کنفرانس شاهدان به بیان مشاهدات خود پرداختند و خواهر مجاهد کبری جوکار از شاهدان جنایات رژیم در زندانها گفت: ۶ سال در زندانهای رژیم بودم ، یک بار زندانبان یک نوزاد سه چهار ماهه را به داخل سلول پرت کرد در حالی  از شدت گرسنگی در حال مرگ بود.

کنفرانس همچنان ادامه دارد و سخنرانان در حال سخنرانی هستند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.