کوه مجلس هم موش زائید !

رییس مجلس و تهدید‌های تو خالی و آبکی

قالیباف رییس مجلس خامنه‌ای در یک واکنش بظاهر قوی ولی به واقع توخالی و ذلیلانه در مقابل تصویب قطعنامه پارلمان اروپا گفت: ما آماده واکنش متقابل هستیم اما از غربیها میخواهیم خوب فکر کنند تا پنجره فرصت برای دیپلماسی بسته نشود.

این پنجره دیپلماسی که رییس مجلس به آن اشاره میکند چیست؟ این پنجره یعنی همان ادامه دیپلماسی مماشات و مذاکره و گرفتن امتیاز و در مقابل به یغما دادن منابع و ثروتهای ملت ایران است. دیپلماسی که تا کنون چوب زیر بغل ولایت فقیه برای ادامه حیات ننگینش بوده. رییس مجلس خوب میداند اگر کشورهای اروپایی تصمیم به لیست گذاری سپاه بگیرند مفهوم آن این است که چوبهای زیر بغل از آنها گرفته میشود و این یعنی نه مجلسی میماند که قالیباف رییس مجلسش باشد و نه نظام ولایت. این چشم انداز رییس مجلس را یاد پنجره دیپلماسی انداخته است!!

پنجره دیپلماسی؟

نه از آن هارت ‌و پورتهای لیست‌گذاری اروپا، نه ازاین عقب‌نشینی مفتضحانه

حالا سوال این است: ترس‌شان از چیست؟

رئیسی هم گفت: تمام توانشو دشمن گذاشته که دل مردم رو خالی کنه امید مردم رو تبدیل به یاس کنه.

اینکه می‌گوید مردم، منظورش نیروهای سرکوب خودشان است که از این خبر، زیر دلشان خالی شده

اما این یک طرف قضیه‌ است.

در همین رابطه

گنجاندن سپاه در لیست سیاه اروپا حداقل انتظار قیام کنندگان ایرانی

طرف دیگرش را جرأت نمی‌کند بگوید، چون بیشتر پاسدار بسیجی‌ها را می‌‌ترساند

آن هم این است که وقتی سپاه در لیست می‌رود،  تبدیل می‌شود به یک هدف مشروع

به همین خاطر از تشدید تضاد با اروپا می‌ترسند و دنبال دیپلماسی هستند.

اما صرفنظر از اینکه شورای اروپا امروز سپاه را لیست‌گذاری بکند یا نکند،

این مسیر دیر و زود دارد، اما سوخت‌ و سوز ندارد

چون خامنه‌ای همه پل‌های پشت سرش را خراب کرده و راه برگشت ندارد. به همین دلیل مردم بجان آمده از ظلم ستم خامنه‌ای و حکومتش شعار میدهند: 

خامنه‌ای ضحاک می‌کشیمت زیر خاک و از سرنگونی کوتاه نمی‌آیند.

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل