گاه‌شمار قیام ۱۴۰۱

ما سعی داریم تا مروری داشته باشیم بر لحظات شورانگیز و به یادماندنی قیام ۱۴۰۱. حماسه ای که توسط جوانان و کانون‌های شورشی در سراسر ایران رقم خورد. بعد از گذشت یکسال از آن حماسه‌ها اکنون بسیار بهتر می‌توان حوادث آن روزها را بررسی کرد و از تجارب آن برای ادامه مسیر مبارزه تا سرنگونی دیکتاتوری حاکم استفاده کرد.

هرچند که خامنه ای و مزدورانش روزانه جشن می‌گیرند و خوشحالند که هنوز سرنگون نشده اند ولی واقعیت این است که قیام نشان داد که این رژیم رفتنی است و امروز دیگر خود سران و خودی‌های حکومت نیز به این اذعان دارند. روزی نیست که هشدارهای سران حکومت در رابطه با شعله‌ور شدن مجدد قیام را نشنویم.

بنابراین در سالگرد قیام یاد شهیدان و دلاورانی را که از کنارمان پر کشیدند گرامی می‌داریم و برای ادامه راه تا پیروزی و رهایی مردم ایران تجدید عهد می‌کنیم.