برای یک ایران آزاد

دلیل واکنش‌های رژیم و عواملش نسبت به گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

0

به‌دنبال گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، و کشف و خنثی سازی توطئه بمب‌گذاری توسط سپاه در آن مراسم، مزدوران رژیم به صحنه آمده‌اند تا با راه انداختن کمپین دروغ‌پراکنی علیه مجاهدین، مجرم اصلی یعنی سپاه را فراری دهند.

علی اصغر بهروزیان

برپایی گردهمایی شکوهمند مقاومت ایران در ویلپنت پاریس و استقبال بی سابقه ایرانیان و سیاستمداران آگاهی که به حمایت از قیام دلیرانه مردم ایران آمده بودند موج جدیدی از جنگ روانی رژیم سراسیمه آخوندی و عواملش را به راه انداخته است. موجی از سر استیصال که در آن تمامی کارت‌های نیمه سوخته رژیم همراه و همصدا با مزدوران شناخته شده و تمام سوز وزارت اطلاعات بسیج شده‌اند تا با بازنشخوار اراجیف و اتهامات نخ نما شده ۴۰ ساله علیه مجاهدین و مقاومت سازمان یافته‌شان، باز هم بر سر و سینه بکوبند و به خیال خود ترس افکنی کنند.
تنها تفاوت بارز این موج جدید با امواج پیشین جنگ روانی دشمن ضد بشری در ماهیت و ریشه آن است که رژیم را وادار کرده است تا تمامی نیروهایش- چه در لباس شیخ و چه در جامه شاه – را به میدان آورد تا هرچه در درون پلیدشان است را برون ریزند و بر دهل‌های تهی اتهامات بی پایه و اساس پرداخته در مطبخ وزارت خونخوار اطلاعات بکوبند و آدمیان را از مجاهدینشان بترسانند.
نمونه بارز اینگونه ترس افکنی ها مطلبی است که توسط فردی که خود را نویسنده سیاسی می‌نامد با عنوان « یکی از گروه‌هایی که عامل جنگ داخلی در ایران خواهد بود مجاهدین خلق صدام است» منتشر کرده است.
نویسنده مثلاً سیاسی که با نوشتن این مطلب دست خود را کاملاً رو کرده و علیرغم ادعاهایش همسویی خود را با وزارت بدنام اثبات کرده است در همان تیتر خود اوج نفرت و کینه‌اش را نسبت به مجاهدین بارز کرده است. ترکیب «مجاهدین صدام» اولین اتهام بی پایه و اساسی است که مرغ پخته را نیز به خنده می‌اندازد.
گویی می‌اندیشد که در این دنیای وانفسا کسی نیست که به او بگوید آخر تو که خودت را نویسنده سیاسی می‌نامی آنقدر شعور نداری که ببینی رژیم صدام بیش از ده سال است که سقوط کرده و تمامی سیستم آن کشور را اربابان خودت – همان آخوندهای خونخوار حاکم بر ایران – در دست دارند ولی هنوز هم نتوانسته‌اند حتی یک مدرک از رابطه مادی و مالی مجاهدین با صدام ارائه کنند.
در ادامه این ادعانامه، از همه مسخره‌تر ادعای نقش مجاهدین در توطئه تروریستی وزارت اطلاعات است که به تازگی با دستگیری ۳ مزدور و دیپلمات ترروریست رژیم در بلژیک و آلمان و فرانسه شکست خورد و تشت رسوایی رژیم تررویست ولایت فقیه را بر آب انداخت. نویسنده سیاسی با وقاحت ملا گونه خویش همان حرف امام جنایتکارش را می زند که می‌گفت: «این‌ها خودشان خودشان را شکنجه می‌کنند و …»
اما تمامی این پروپاگانداهای گوبلز نشان بیانگر ترس و زبونی رژیم درمانده‌ای است که با طرح اینگونه سناریوهای ابلهانه در نهایت یک حرف را پنهان ‌می کند و آن چیزی نیست جز خط چهل ساله وزارت جهل و جنایت که: مجاهدین ترسناکند و وابسته‌اند و دروغ گو و… به همین دلیل بهتر است که خود ما «آخوندها» بمانیم که کمتر ترسناکیم و…
حرفی که شیخ و شاه هر دو در آن اشتراک کامل دارند و بارها آن را بالا آورده‌اند.
آری گردهمایی شکوهمند مقاومت ایران در پاریس چنان ترسی در قلب و ضمیر آخوندهای خونخوار به وجود آورده است که دیگر سر از پا نمی‌شناسند.
اما قیامهای شکوهمند مردم به جان آمده با مقاومت سازمان یافته و مجاهدین پاکبازشان پیوندی آهنین دارد و دیر یا زود بساط این رژیم و تمامی همدستانش را به زباله دان تاریخ خواهد افکند.

در همین زمینه:
تنها گذاشتن دستگیر شدگان برای فرار از عواقب توطئه ترور در اروپا
تلاش برای انفجار در گردهمایی ایرانیان در پاریس و واکنش ظریف

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.