برای یک ایران آزاد

گزیده‌ی اخبار اعتراضی ۲۴ ساعت گذشته جمعه ۳۰ فروردین ۹۸

0

گزیده‌ی اخبار اعتراضی ۲۴ ساعت گذشته  جمعه ۳۰ فروردین ۹۸
اعتراضات در ایران در ۲۴ ساعت گذشته شامل اعتراضات تمامی اقشار کشور و اخبار زندانیان سیاسی می‌باشد:
تجمع اعتراضی کشاورزان خوراسگان اصفهان در اعتراض به لوله‌گذاری
تجمع اعتراضی کشاورزان خوراسگان روز جمعه ۳۰  فروردین ۹۸ دراعتراض به لوله گذاری جدید شرکت ذوب آهن و برداشت آب از سد دریاچه ذوب آهن در میدان علوی شهر اصفهان تجمع کردند.

تجمع اعتراضی کشاورزان خوراسگان اصفهان در اعتراض به لوله‌گذاریاعتراض کشاورزان نسبت به لوله‌گذاری مجدد شرکت ذوب آهن بر زاینده رود
اعتراض کشاورزان و حامیان محیط زیست در روز پنجشنبه ۲۹ فروردین ۹۸ نسبت به عملکرد کارگزاران رژیم در شرکت ذوب آّهن که شروع به احداث خط لوله آب جدید از زاینده رود کردند.

اعتراض کشاورزان و حامیان محیط زیست نسبت به لوله گذاری مجدد شرکت ذوب آهن بر زاینده روداعتراض کشاورزان نسبت به لوله‌گذاری مجدد شرکت ذوب آهن بر زاینده رود
اعتراض کشاورزان و حامیان محیط زیست در روز پنجشنبه ۲۹ فروردین ۹۸ نسبت به عملکرد کارگزاران رژیم در شرکت ذوب آّهن که شروع به احداث خط لوله آب جدید از زاینده رود کردند.

درگیری بین مردم و نیروهای ضد شورش در ورزشگاه سهند تبریز

خلاصه اخبار روز گذشته را در اینجا بخوانید

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.