برای یک ایران آزاد

گزیده‌ی اخبار اعتراضی ۲۴ ساعت گذشته سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۸

0

گزیده‌ی اخبار اعتراضی ۲۴ ساعت گذشته سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۸
اعتراضات در ایران در ۲۴ ساعت گذشته شامل اعتراضات تمامی اقشار کشور و اخبار زندانیان سیاسی می‌باشد:

تجمع اعتراضی پرسنل شهرداری و اعضای شورای شهرکوهدشت در اعتراض به کتک خوردن یکی از همکارانشان
تجمع اعتراضی پرسنل شهرداری کوهدشت به همراه شهردار ، اعضای شورای شهر در روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۹۸ مقابل ساختمان فرمانداری این شهر در اعتراض به کتک خوردن یکی از همکارانشان توسط ماموران نیروی انتظامی شهر کوهدشت برگزار شد.

تجمع اعتراضی پرسنل شهرداری و اعضای شورای شهرکوهدشت در اعتراض به کتک خوردن یکی از همکارانشاناعتصاب رانندگان تاکسی در بانه در اعتراض به پایین بودن نرخ کرایه
رانندگان تاکسی در شهر بانه کردستان در روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۹۸ در اعتراض به پایین بودن نرخ کرایە و گرانی قیمت قطعات، مقابل شهرداری این شهر اعتصاب کردند.

اعتصاب رانندگان تاکسی در بانه در اعتراض به پایین بودم نرخ کرایهتجمع غارت شدگان شرکت عظیم خودرو در تهران
تجمع غارت شدگان شرکت عظیم خودرو و ثبت‌نام‌کنندگان عظیم خودرو روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸ در مقابل مجتمع قضایی اقتصادی رژیم، دادسرای ناحیه ۲۲ تهران در خیابان کارگر شمالی، در اعتراض به تحویل ندادن خودرو از سوی این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع غارت شدگان شرکت عظیم خودرو در تهراناعتصاب رانندگان تاکسی خوی در اعتراض به پایین بودن نرخ کرایه ها
رانندگان تاکسی شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی در اعتراض به پایین بودن نرخ کرایه‌ها در مسیرهای خطی روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۹۸ دست به اعتصاب و تجمع زدند.

اعتصاب رانندگان تاکسی خوی در اعتراض به پایین بودن نرخ کرایه هاادامه تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کوت عبدالله در اهواز
روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸ کارگران شهرداری کوت عبداللهبرای دومین روز در اعتراض به پردخت نشدن حقوق شان، همچنین حل نشدن مشکل بیمه شان در مقابل استانداری رژیم در اهواز تجمع کردند.

ادامه تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کوت عبدالله در اهوازدانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین نسبت به روند پولی ساز دانشگاه تجمع برگزارکردند
جمعی ازدانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران در روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۹۸ برای دومین روز نسبت به روند پولی ساز دانشگاه و مشکلات صنفی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین نسبت به روند پولی ساز دانشگاه تجمع برگزارکردندکارگران خدماتی خط یک قطار شهری، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی تجمع برگزار کردند
کارگران خدماتی خط یک قطار شهری تهران به دلیل عدم دریافت دو ماه اضافه‌کاری (بهمن و اسفند ۹۷) و عیدی سال گذشته به همراه حقوق فروردین ماه سال جاری خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران خدماتی خط یک قطار شهری، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی تجمع برگزار کردندتجمع کارکنان اخراج شده موسسه وحدت و ملل در اعتراض به اخراج
روز دوشنبه ۹اردیبهشت ۹۸ کارکنان موسسه وحدت و ملل در اعتراض به اخراج بعد از ۱۰ سال سابقه کار در مقابل ساختمان قضائیه حکومتی تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود

تجمع کارکنان اخراج شده موسسه وحدت و ملل در اعتراض به اخراج

خلاصه اخبار روز گذشته را در اینجا بخوانید

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.