برای یک ایران آزاد

گزیده‌ی اخبار اعتراضی ۲۴ ساعت گذشته شنبه ۲۹ دی ۹۷

0

گزیده‌ی اخبار اعتراضی ۲۴ ساعت گذشته شنبه ۲۹ دی ۹۷

اعتراضات در ایران در ۲۴ ساعت گذشته شامل اعتراضات تمامی اقشار کشور و اخبار زندانیان سیاسی می‌باشد:

اعتراض دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه به کیفیت نامناسب غذای سلف دانشگاه

روز شنبه ۲۹دی ۹۷ دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در اعتراض به کیفیت بسیار نامناسب غذای سلف این دانشگاه دست به اعتراض زدند. آنها اعتصاب کرده و غذای دانشگاه را نخوردند و سینی های غذایشان را در محوطه دانشگاه روی زمین قرار دادند.

اعتراض دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه به کیفیت نامناسب غذای سلف دانشگاه

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بروجرد در اعتراض به عدم پرداخت معوقات حقوقی ۹ماهه

روز شنبه ۲۹ دی ۹۷  کارگران شهرداری بروجرد در اعتراض به نپرداختن ۹ ماه حقوق معوقه و مزایای خودشان در مقابل شهرداری این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.همچنین تعدادی از کارکنان و کارگران شهرداری بروجرد با تجمع در مقابل شهرداری مرکزی و حضور در راهروهای و اتاق های ساختمان شهرداری خواستار پیوستن کارمندان به تجمع کنندگان شدند.

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بروجرد در اعتراض به عدم پرداخت معوقات حقوقی ۹ماهه

تجمع اعتراضی کارگران قطار شهری اهواز در مقابل سازمان قطار شهری اهواز

روز شنبه ۲۹دی ۹۷ کارگران قطار شهری اهواز در اعتراض به نپرداختن چندین ماه حقوق شان در مقابل سازمان قطار شهری اهواز و حومه تجمع کردند.آنها از جمله شعار می دادند:مسئول بی لیاقت نمی خوایم نمی خوایم

 تجمع اعتراضی کارگران قطار شهری اهواز در مقابل سازمان قطار شهری اهواز


اخبار روز گذشته را در اینجا بخوانید

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.