برای یک ایران آزاد

گزیده‌ی اخبار اعتراضی ۲۴ ساعت گذشته سه‌شنبه ۱۶ مرداد ۹۷

0

گزیده‌ی اخبار اعتراضی ۲۴ ساعت  گذشته سه‌شنبه ۱۶ مرداد ۹۷

اعتراضات در ایران در ۲۴ ساعت گذشته

کارگران ورزشگاه آزادی اعتصاب کردند

کارگران ورزشگاه آزادی روز دوشنبه ۱۵ مرداد ۹۷، در اعتراض به اخراج ۶ کارگر و همچنین دریافت

نکردن سنوات خود در مجموعه ورزشی آزادی و سپس در مقابل وزارت ورزش اعتصاب کردند.

کارگران ورزشگاه آزادی اعتصاب کردند

کارگران فلات قاره جزیره خارک دست به تجمع اعتراضی زدند

کارگران فلات قاره جزیره خارک روز دوشنبه ۱۵ مرداد ۹۷ در اعتراض به کاهش حقوق خود کار

خود را تعطیل کردند و دست به تجمع زدند.

کارگران فلات قاره جزیره خارک بوشهر دست به تجمع اعتراضی زدند

مالباختگان پروژه مسکونی آریانا مقابل دادسرای شهرری دست به تجمع زدند

مالباختگان پروژه مسکونی آریانا روز سه‌شنبه ۱۶ مرداد ۹۷، در اعتراض به بلاتکلیفی ۷ساله

خود در مقابل دادسرای شهرری دست به تجمع زدند.

مالباختگان پروژه مسکونی آریانا مقابل دادسرای شهرری دست به تجمع زدند

نیروی انتظامات و کارمندان گمرگ تمرچین دست به اعتصاب زدند

نیروی انتظامات و کارمندان گمرگ تمرچین روز سه شنبه ۱۶مرداد۹۷ در اعتراض به پرداخت نشدن

یک سال و هفت ماه حقوق ماهانه شان، دست به اعتصاب زدند.

نیروی انتظامات و کارمندان گمرگ تمرچین دست به اعتصاب زدند

مالباختگان موسسات مالی در مقابل بانک مرکزی دست به تجمع اعتراضی زدند

مالباختگان موسسات مالی روز سه شنبه ۱۶ مرداد ۹۷ در اعتراض به غارت اموالشان توسط

موسسات مالی در مقابل بانک مرکزی دست به تجمع اعتراضی زدند.

مالباختگان موسسات مالی در مقابل بانک مرکزی دست به تجمع اعتراضی زدند

تظاهرات کازرون دوشنبه شب با شعار توپ تانک فشفشه دیگر اثر ندارد

تظاهرات کازرون دوشنبه شب با شعار توپ تانک فشفشه دیگر اثر ندارد ادامه پیدا کرد.

تظاهرات در کازرون حوالی ساعت ۲۱ از میدان شهدا شروع شد و به مناطق پردیس و

چهار راه قدس گسترش پیدا کرد.

تظاهرات کازرون دوشنبه شب با شعار توپ تانک فشفشه دیگر اثر ندارد

کارگران شرکت ماوی ماکو دست به تجمع اعتراضی زدند

کارگران شرکت ماوی ماکو روز سه‌شنبه ۱۶ مرداد ۹۷،  در اعتراض به تعطیلی بیش از حد این

شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران شرکت ماوی ماکو دست به تجمع اعتراضی زدند


اخبار روز گذشته را در اینجا بخوانید

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.