برای یک ایران آزاد

گزیده اخبار اعتراضی ۲۴ ساعت گذشته جمعه ۲۸ تیرماه ۹۸

0

گزیده اخبار اعتراضی ۲۴ ساعت گذشته جمعه ۲۸  تیرماه ۹۸
اعتراضات در ایران در ۲۴ ساعت گذشته شامل اعتراضات تمامی اقشار کشور و اخبار زندانیان سیاسی می‌باشد:
تجمع جمعی از کارکنان منطقه ویژه در اعتراض به «اقماری کاری»
روز پنجشنبه ۲۷ تیر ۹۸ جمعی از کارکنان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه در اعتراض به قطع فوق العاده “اقماری کاری” خود، دست از کار کشیدند و مقابل ساختمان مرکزی منطقه ویژه، دست به تجمع اعتراضی زدند.
«اقماری‌کاری» نوعی شیفت‌کاری است که بیش از یک روز طول می‌کشد و برای فرد در ازای روزهای کار، زمان استراحت در نظر گرفته می‌شود
همچنین در یک حرکت اعتراضی کارکنان منطقه ویژه پارس در عسلویه در روز پنجشنبه ۲۷ تیر ۹۸ در اعتراض به اجرای «طرح اسکان اجباری در ساختمان مرکزی این سازمان» که باعث می شود آنها در مناطق نفت و گازی ساکن شوند، تجمع کردند..
تجمع جمعی از کارکنان منطقه ویژه در اعتراض به «اقماری کاری»
اعتصاب جمعی زندانیان عقیدتی، سیاسی اهل سنت در زندان گوهردشت
۳۵ نفر از زندانیان سیاسی – عقیدتی اهل سنت سالن ۳۶ بند ۱۰ زندان گوهردشت که به علت مشکلات موجود در این بند از جمله کمبود جا، عدم امکان تماس تلفنی، برخوردار نبودن از چراغ خانه و هواخوری مناسب، تحت فشارهای زیادی قرار دارند، از روز دوشنبه ۲۴ تیر ماه به علت عدم موافقت با دادن سالنی که ظرفیت مستقر شدن ۳۵ زندانی در آن باشد، دست به اعتصاب غذای جمعی زدند.
سالن ۳۶ بند ۱۰ زندان گوهردشت که محل نگهداری ۳۵ نفر از زندانیان عقیدتی سیاسی میباشد تنها دارای دو اتاق کوچک است و زندانیان محبوس در این سالن، در گرمای هوای موجود بشدت از نظر جا در وضعیت نامناسبی قرار دارند.
اعتصاب جمعی زندانیان عقیدتی - سیاسی اهل سنت در زندان گوهردشت
گزیده اخبار اعتراضی ۲۴ ساعت گذشته
تجمع اعتراضی معترضین به ادامه فعالیت معدن بوکسیت تاش

جمعی از معترضین به ادامه فعالیت معدن بوکسیت تاش روز پنجشنبه ۲۷ تیرماه ۹۸ در مقابل فرمانداری رژیم در شاهرود تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان سپس مقابل مهمانسرای جهانگردی که محل اسکان معاون استاندار رژیم و هیئت همراه او است، تجمع کردند.
تجمع اعتراضی معترضین به ادامه فعالیت معدن بوکسیت تاشتجمع اعتراضی جمعی از مردم علیه امام جمعه برکنار شده رژیم در بندرعباس
پنجشنبه ۲۷ تیر ۹۸ – یک‌هفته پس از برکناری آخوند غلامعلی نعیم‌آبادی نماینده خامنه ای و امام‌جمعه رژیم در بندرعباس، جمعی از مردم این شهر علیه وی دست تجمع اعتراضی زدند.تجمع کنندگان که سرمایه‌گذاران یک مجتمع در کنار ساحل هستند، به دریافت پول توسط امام‌جمعه رژیم و ساخته نشدن مجتمع اعتراض داشتند.
تجمع اعتراضی جمعی از مردم علیه امام جمعه برکنار شده رژیم در بندرعباس

خلاصه اخبار روز گذشته را در اینجا بخوانید

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.