برای یک ایران آزاد

گزیده اخبار اعتراضی ۲۴ ساعت گذشته چهار شنبه ۲۹خردادماه ۹۸

0

گزیده اخبار اعتراضی ۲۴ ساعت گذشته چهار شنبه ۲۹خردادماه ۹۸
اعتراضات در ایران در ۲۴ ساعت گذشته شامل اعتراضات تمامی اقشار کشور و اخبار زندانیان سیاسی می‌باشد:
دومین روز تجمع پرسنل بیمارستان موسوم به خمینی در کرج
دومین روز تجمع پرسنل بیمارستان موسوم به خمینی در کرج  امروز سه شنبه ۲۸خردادماه ۹۸ در اعتراض به پرداخت نشدن ماه ها حقوق خود، در مقابل سازمان همیاری شهرداری در بلوار بلال این شهر تجمع کردند.
قابل ذکر: دیروز دوشنبه ۲۷ خرداد تجمع پرسنل بیمارستان موسوم به خمینی کرج در اعتراض به پرداخت نشدن ماه ها حقوق شان در مقابل سازمان همیاری شهرداری در بلوار بلال برگزار شده بود. و تجمع اعتراضی موجب مسدود شدن کامل خیابان موسوم به هفت تیر کرج شده بود.
دومین روز تجمع پرسنل بیمارستان موسوم به خمینی در کرج

تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل مجلس ارتجاع درپاسخ به فراخوان قبلی
تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل مجلس ارتجاع درپاسخ به فراخوان قبلی امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ماه  ۹۸ در اعتراض به پاسخ نگرفتن در مورد مطالبات شان برگزار شد. بازنشستگان شعار می دادند:فریاد فریاد از این همه بیداد
روی تراکت هایی که در دست تجمع کنندگان بود از جمله نوشته شده بود:«تا حق خود نگیریم از پای نمی نشینیم،درمان رایگان خواسته بازنشستگان، ما خواهان رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای بازنشستگان در تمامی زمینه های مادی و معنوی هستیم».
تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل مجلس ارتجاع درپاسخ به فراخوان قبلی

متن دلنوشته سهیل عربی زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ
تیپ ۱ سالن ۹
تحصیلات بی محصول عالمان بی عمل
این پرسش را پاسخ دهید تا دستکم پاسخگوی وجدان خود باشید. فارغ التحصیلان علوم سیاسی, جامعه شناسان و فلسفه دانان این سرزمین دقیقا چه کردند؟ چه می کنند؟
مگر نه این است که سکوت در برابری ستمگری به معنای همراهی با ستمگران است؟  برای من بسیار شگفت انگیز است جوانی از جنوب شهر تهران و از جائی که از هر ۱۰ جوان ۹ تن آلوده به مواد مخدر و یا حتی فروشنده مواد مخدر هستند کتاب در دست گرفت و علیه ظلم و بیدادگری قیام کرد…
متن دلنوشته سهیل عربی زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ

 خلاصه اخبار روز گذشته را در اینجا بخوانید

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.