برای یک ایران آزاد

گزیده اخبار اعتراضی ۲۴ ساعت گذشته یکشنبه ششم مردادماه ۹۸

0

گزیده اخبار اعتراضی ۲۴ ساعت گذشته یکشنبه ششم مردادماه ۹۸
اعتراضات در ایران در ۲۴ ساعت گذشته شامل اعتراضات تمامی اقشار کشور و اخبار زندانیان سیاسی می‌باشد:

 

تجمع بازنشستگان در تهران برای دومین روز متوالی و حمله انتظامی به معترضین

تجمع بازنشستگان در تهران برای دومین روز متوالی در تهران در برابر سازمان برنامه و بودجه رژیم روز یکشنبه ۶ مرداد ۹۸ ادامه یافت.

بازنشستگان که روز شنبه نیز در برابر همین ساختمان تجمع کرده و خواستار پرداخت پاداش بازنشستگی خود شده بودند، روز یکشنبه نیز به تجمع خود ادامه دادند.

بنا به کلیپ‌های رسیده در این تجمع نیروی انتظامی با یورش به تجمع کنندگان با هدف برهم زدن تجمع آنها به بازنشستگان حمله کرد. بازنشتگان فریاد الله اکبر سرداده و در مقابل این حمله وحشیانه ایستادگی کردند.

تجمع بازنشستگان در تهران

تجمع اعتراضی غارت شدگان رامک خودرو در تهران

تجمع اعتراضی غارت شدگان رامک خودرو در تهران روز شنبه ۵ مرداد ۹۸ در مقابل ساختمان دادگستری در تهران برگزار شد.

آنها در اعتراض به عدم ایفای تعهد این شرکت در تحویل خودروها و افزایش قیمت‌ها تجمع کرده و خواستار رسیدگی به این پرونده شدند.

تجمع کنندگان بنرهایی در دست داشتند. روی یکی از بنرها نوشته شده بود:

« ۶۰۰۰ نفر مالباخته کافی نیست؟»

تجمع اعتراضی غارت شدگان رامک

کارگری در کردستان عراق و کوچ ایرانی ها برای کار  

کارگری در کردستان عراق ، تامین نان ومسکن از اولیه ترین حقوق انسانی هر شهروندی است آنان را درپی کار وادار به ترک کشور یا اعتراض و تحصن های دائمی کرده ولی بدلیل نهادینه بودن دیدگاه ضد کارگری و قرون وسطئی نظام فاسد ولایت فقیه راه بجائی نبرده اند و تنها راه تغییر این نظام ناهمگون با مردم و جامعه است.

کارگری در کردستان عراق و کوچ ایرانی ها برای کار

اعتراض وانت داران میوه و تره بار تبریز

روز یکشنبه ۶ مرداد ۹۸ وانت داران میدان میوه و تره بار تبریز در اعتراض به تعیین نرخ جدید ورودیه به میدان تره بار تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 

اعتراض کارگران شهرداری رشت به حقوق پرداخت نشده

روز یکشنبه ۶ مردادماه ۹۸ شماری از کارگران شهرداری رشت در اعتراض به عدم دریافت حقوق و نداشتن بیمه تجمع کردند.

 

اعتصاب کارگران نیروهای حوزه سیرجان 

روز یکشنبه ۶ مردادماه ۹۸ کارگران روز نیروهای حوزه سیرجان برای دومین روز متوالی اعتصاب کردند. این کارگران ۳ ماه حقوق دریافت نکردند و تراورس تنها نصف حقوق برج ۲ را به آنها پرداخت کرده است.

 

اعتراض کارگران تراوس حوزه احمد آباد هرمزگان 

روز یکشنبه ۶ مرداد ۹۸ کارگران تراورس حوزه احمدآباد هرمزگان در اعتراض به پرداخت نشدن ۳ ماه حقوق و مزایای خود دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

 

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.