برای یک ایران آزاد

گزیده اخبار اعتراضی ۲۴ ساعت گذشته یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۸

0

گزیده اخبار اعتراضی ۲۴ ساعت گذشته  یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۸
اعتراضات در ایران در ۲۴ ساعت گذشته شامل اعتراضات تمامی اقشار کشور و اخبار زندانیان سیاسی می‌باشد:
اعتراض جوان سیلزده و خشمگین در نمایش جمعه نظام آخوندی در اهواز
یک جوان از اهالی روستایی در مسیر خسرج-حمیدیه در استان خوزستان، روز جمعه ۲۷ اردیبهشت ۹۸ خودش را به  محل نمایش جمعه دجالگرانه نظام آخوندی در اهواز رساند و فریاد اعتراض خودش را علیه کارگزاران رژیم بلند کرد و گفت:«…. بابا به پیغمبر یکی به دادمان برسه. ما ایرانی نیستیم؟ ما خوزستانی نیستیم؟ چرا کسی بهمان نگاه نمی کنه؟ چرا همه اومدن عکس گرفتن و برگشتن؟ دو ماهه توی جنگلیم. ما حیوانیم بگید. ما ایرانی نیستیم؟
اعتراض جوان سیل زده و خشمگین در نمایش جمعه رژیم آخوندی در اهواز

پرستاران بیمارستان آزادی به عدم دریافت اضافه‌کاری و کارانه دست به تجمع زدند
پرستاران بیمارستان آزادی تهران، روز شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۸ در اعتراض به عدم دریافت اضافه‌کاری و کارانه خود در مقابل ساختمان دفتر پرستاری و مدیریت بیمارستان، دست به تجمع زدند و خواسته‌های صنفی خود بین کردند..
پرستاران بیمارستان آزادی به عدم دریافت اضافه‌کاری و کارانه دست به تجمع زدند

تجمع پرسنل بیمارستان صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر در اعتراض به خصوصی‌سازی
تجمع پرسنل بیمارستان صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر روز شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۸ در اعتراض به خصوصی‌سازی این مرکز درمانی برگزارشد.قابل ذکر در پی اعتراض کادر درمانی و پرستاران این بیمارستان در روز شنبه هیچ بیماری در این بیمارستان ویزیت نشده و کلیه خدمات درمانی آن به جز بخش اورژانس، بستری و قسمتهای که بیمار داشتند، تعطیل شدند.
تجمع پرسنل بیمارستان صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر در اعتراض به خصوصی‌سازی

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه گیلان در همبستگی با دانشجویان تهران
دانشجویان دانشگاه گیلان در رشت روز شنبه ۲۸اردیبهشت ۹۸ یک تجمع اعتراضی برگزار کرده و ضمن اعلام همبستگی با دانشجویان دانشگاه تهران که هفته گذشته مورد حمله بسیج و مزدوران لباس شخصی گرفتند، خواستار باز شدن بوفه این دانشگاه در ماه رمضان و همچنین افزایش یک ساعت به ساعت مجاز ورود به خوابگاه شدند.
لازم به ذکر است که مزدوران بسیج، در بین دانشجویان قرار گرفتند و از چهره‌های تجمع‌کنندگان عکس‌برداری کردند.
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه گیلان در همبستگی با دانشجویان تهران

خلاصه اخبار روز گذشته را در اینجا بخوانید

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.