برای یک ایران آزاد

با گیسو شاکری در آستانه سال جدید ؛رسالت هنرمند و حقوق بشر

0

گیسوشاکری هنرمندی که  رو در روی نظام زن ستیز آخوندی، همواره صدای سرکوب شده زنان میهنمان بوده و آواز او، خروش جوانان دلیری است که مرگ ظالمان را فریاد می‌زنند. خانم گیسو شاکری درگفتگویی با تلویزیون ایران آزادی حول مسئله روز زنان میهن ؛ حقوق بشر؛ وظیفه  یک هنرمند درقبال مردمش وسئوالاتی که دراین زمینه هست پاسخ میدهد.

گیسو شاکری: ببینید اصلی‌ترین مسئله زنان ما آزادی و برابری است یعنی اینکه بتوانند شغلشان را انتخاب کنند، بتوانند حق برابر در جامعه داشته باشند در انتخاب همسر و انتخاب شغل و ارث و همه اینها یعنی برابری و آزادی است و این یک اصل کلی است و نباید فراموش بکنیم این اصل را با یک مسئله جزیی نمی‌گویم، بلکه مسئله اصلی آنها، این‌ها در یک پاکت است یعنی اگر من یکدانه از اینها را بیرون بکشم و آن را فقط بخواهم گنده بکنم و مسائل دیگر را نادیده گرفتم، بنابراین من خودم را گرفتار این فرعیات نمی‌کنم و یک اصلی را می‌خواهم که آزادی و برابری کامل است.

یعنی وقتی شما این را بخواهید آن وقت خواست‌تان چیست؟ خواست‌تان قانونی بر اساس جدایی دین از دولت باشد، تساوی کامل زن و مرد یعنی قوانین حقوق بشر را بخواهید، طبیعتاً قوانین جزایی اسلامی نمی‌تواند بیاید حقوق زنان را پایمال بکند، نمی‌تواند نصف جامعه حسابشان بکند، البته هر سنگی به طرف اینها انداخته بشود و هر نوع مبارزه‌ای خوب است اما خیلی آگاهانه باید این مسائل را ببینیم، یک وقت درگیر فقط یک نکته نشویم و مثلاً انتخاب شغل، انتخاب پوشش، فقط این را بخواهیم برجسته‌ش بکنیم، نه، ما تمام مسائلی که به یک انسان مربوط می‌شود، حقوق انسان را داشته باشیم، حقوق آزاد و برابری کامل، من فکرمیکنم خواست ما باید یک خواست پایه‌ای، اصولی و بر مبنای یک تغییر قوانین باشد و این جز با سرنگونی این حکومت بدست نخواهد آمد و یک قانون اساسی جدید و بر مبنای آزادی و برابری انسانها زن و مرد در جامعه.

گیسو شاکری: ما ۴۰ سال است درگیر این مسئله هستیم، درگیر نقض حقوق بشر در ایران، خوشبختانه راجع به این مسئله خیلی علنی صحبت می‌شود، گزارشگران ویژه سازمان ملل همیشه اینها را مطرح کردند ولی الان خوشبختانه شرائطی پیش آمده که نمی‌شود این موضوع را در بین پرونده‌ها جا زد و فراموشش کرد، وقتی گزارشگر ویژه سازمان ملل را به ایران راه نمی‌دهند که بتواند از زندانها گزارشی را تهیه بکند، آقای جاوید رحمان در این زمینه خیلی کوشش کرده است و این باعث شده که درپارلمان و مجامع سیاسی آزادی تجمع و آزادی حق بیان و دستگیر نکردن یعنی برخورد با دستگیریها، برخورد با سرکوبها، رعایت حقوق بشر، رعایت آزادی‌ها، آزادی‌های ابتدایی در ایران مطرح بشود و این باعث می‌شود که دائم مطرح بشود وقتی این مسائل مطرح می‌شود طبیعتاً دولتهای اروپایی محبور می‌شوند به این مسئله عکس العمل نشان بدهند، و فقط این هم نیست ما می‌بینیم سازمانهای غیر دولتی و خیلی هم مهم هستند، راجع به حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران نظر می‌دهند، یعنی این مسئله الان یکی از مسائل اصلی هست که پارلمان اروپا و ژنو و امریکا همه باید فکر بکنند با این گزارشات چگونه می‌خواهند برخورد بکنند، آیا می‌خواهند چشمهایشان را ببندند و در قفسه خاک بخورد، یا با این همه انسانها که در ایران حق تجمع ندارند و حق اعتراض ندارند و دستگیر می‌شوند و سرکوب می‌شوند و با اینها چکار می‌خواهند بکنند.

البته من یک نکته را اشاره بکنم رژیم ایران بقدری فاسد و کثیف و مزورانه عمل می‌کند که همیشه ترفندهای برای خودش دارد یک تعدادی و یک گروه‌هایی و یک سری مثلاً اپوزیسیون و نه فرد را می‌آورد و بتوانند حرفهای اعتراضی بزنند که همه الان در ایران می‌زنند، الان درتاکسی بنشینید و در خیابان همه از این حرف‌ها می‌زنند، و همه به این آخوندها دشنام و ناسزا می‌دهند، یکسری را مطرح می‌کند تا آن الگوها را، چهره‌ها را بتواند در سازمانهای بین‌المللی نشان بدهد بگوید ما آزادی داریم و نگاه کنید بر علیه ما حرف می‌زنند، ما باید هوشیار باشیم که حقوق بشر آن نیست که یکی از عوامل رژیم مخالف گروه دیگر حرف بزند، حقوق بشر یعنی حقوق همه انسانهای که بخاطر عقیده‌شان در زندانها هستند، مثلاً اسماعیل بخشی فقط بخاطر اینکه اعتراض می‌کند در زندان هست و سرکوب می‌شود، اینکه من خوشبینانه به این مسئله نگاه می‌کنم و امیدوارم نتیجه خوبی داشته باشد.

گیسو شاکری: اولاً من باید تشکر بکنم از فعالیتهای که مقاومت ایران در افشای جنایتهای رژیم انجام می‌دهد، واقعاً دست مریزاد به مبارزاتشان، دست مریزاد به فعالیتهای که برای افشا ی جنایتهای رژیم در پارلمانها و محلهای دیگر می‌کند، واقعاً عالی بود و خیلی خوب بود، ولی پارلمان اروپا مجبور هست که موضعی را نشان بدهد، دیگر نمی‌تواند این میزان مماشات بکند، یک جایی باید عکس‌العمل نشان داده بشود، ۴۰ سال مماشات، الان دیگر وقتش است و خودشان به این مسئله واقف هستند، که ترفندهای رژیم عملی نیست و با زندانیانی برخوردند، برخوردهای با زنان در ایران می‌بینند، با کارگران و افرادی که مدافع حقوق بشر هستند، که دیگ رنمیتوانند ساکت باشند، مجبور به عکس‌العمل هستند، این باعث می‌شود ما راهی را جلو برویم.

گیسو شاکری: جمله کلیدی را رئیسی گفت که من فکر می‌کنم آن جمله همه این سیاست را برای ما روشن می‌کند، گفت تقدم امنیت بر عدالت، یعنی چی؟ یعنی وقتی رژیم در سراشیبی کامل است، اعتراضات، بیکاری، فقر و مسائل و معضلات اقتصادی که آنقدر وسیع شده که به استخوانی در گلوی خامنه‌ای تبدیل شده است، هر گوشه و کناری بخصوص با مقاومت سازمانیافته چکار می‌تواند انجام بدهد ما نباید شکاف درون حاکمیت را فراموش بکنیم، اما این شکاف وقتی پای سقوط نظام در میان باشد، این شکاف هم می‌آید و نظام را نگه می‌دارند.

اما من وارد بحث شکاف در رژیم نمی‌شوم، اینجا می‌خواهم یک نکته را بگویم و مسائل قضایی را به عهده متخصصین می‌گذارم و تخصصی در زمینه قضایی ندارم، اما تحلیل سیاسی‌ام از اوضاع این است که این مثلث خرس، خامنه‌ای و رئیسی و سپاه پاسداران و سلیمانی سرباندکثیف، این مثلث خرس در شرائطی بود که در دهه ۶۰ و ۷۰ بود، چه کسی بهتر از رئیسی می‌تواند سرکوب بکند، یعنی حجه‌آلاسلام هیئت مرگ می‌شود آیت الله هیئت مرگ، از دادیاری به دادستانی کرج و از دادستانی همدان به جانشینی دادستان تهران و دست راست ولی فقیه است، دادستان تهران همراه تولیت آستان قدس و بازرسی سازمان کشوری را دارد، رئیس قوه قضاییه عروسک خیمه شب بازی خامنه‌ای است، برای اینکه هیچ کس نمی‌تواند مثل این آیت الله جانی که تجربه در سرکوب دارد، سرکوب زندانیان و قتل عام سی هزار زندانی سیاسی و جوان و نسل‌کشی، که متخصص نسل‌کشی است، والا چرا باید فردی را که تحت پیگرد بین آلمللی بخاطر جنایاتی که مرتکب شده را بعنوان قوه قضاییه معرفی بکند.

ضمناً یادمان نرود که قوه قضاییه رژیم هیچگاه مستقل نبوده است ولی الان سردسته جانیان آنجا نشسته است، برای اینکه شرائط بسیار بد است و این خامنه‌ای را مجبورکرده کسی را بیاورد که مثلث خرس برای سرکوب استفاده کند چون در وضعیت بد و در قهقرا هستند، مسئله پالرمو و مسئله برجام این‌ها در قهقرا هستند، چقدر می‌توانند از کیسه‌های مردم بدزدند، چقدر می‌توانند مردم را زیر فشار مالی بگذارند، پولی که باید خرج مردم ایران بشود را برای بشار اسد جانی و اینطرف و آنطرف و حماس می‌فرستند، آیا می‌توانند جلوی تظاهرات مردمی که به جانشان رسیده را بگیرند، و این عمل اجبار برای نجات خامنه‌ای است که رئیسی را بعنوان رئیس قوه قضاییه گذاشته است.

گیسو شاکری درجواب کامنت یکی از کاربران گفت: من میگویم درود بر چنین رهبری که توانسته تشکیلات سازمانیافته و مستقل، با ایمان و باورمند، از جان گذشته و فداکار، ایثارگر و هر صفتی که برای یک انسان آزاده و بدون چشمداشت، بدون منت و در طبق اخلاس تمام ظرفیتهایشان را و تمام توانایی‌هایشان را و بعنوان زن ایرانی سپاسگزاری می‌کنم و امیدوارم این پشتیبانی همیشه باشد بازتابش را هم می‌بینیم، در هوادارانی که روز و شب و سرد و گرم، باران و برف از این کشور به آن کشور و در داخل کشور با تمام آن سرکوبها و سختی‌های که هست خصوص تیغ تیز سرکوب رژیم بر علیه مجاهدین و بر علیه طرفداران و هواداران مجاهدین و کانونهای شورشی فعالیت می‌کنند و واقعاً جانشان کف دستشان است و من هم فرصت را غنیمت می‌شمارم و درودم را به کانونهای شورشی می‌فرستم، دمتان گرم و زنده باشید، کاشکی من هم می‌توانستم در کنار شما باشم با شما یکی از خیابانها و یکی از بنرها را آتش بزنم.

گیسو شاکری درمورد آزادن و مبنای فکری رژیم آخوندی گفت: این رژیم پایه‌ش بر مبنای زن ستیزی است و شما برنامه‌های تلویزیون رژیم را تماشا می‌کنید الان یاد یک بیت از شعر سعدی افتادم زن خوب فرمانبر پارسا کند مرد دوریش را پادشاه، یعنی پایه تفکر جامعه بر مبنای یک زن فرمانبر، یک زنی که زود ازدواج بکند و بچه دار بشود و خوب غذا بپزد و به کار سیاست کاری نداشته باشد و فقط پارسا باشد از نظر اینها، و پارسایی یعنی نصف ارزش زن را داشته باشد و تمام آن قوانین ضد زن را رعایت بکند، بنابراین تا یک رژیم زن ستیز با قوانین ضد بشری و ضد آزادی و ضد انسانی قوانین جزاء و قانون شریعتی که دارند اعمال می‌کنند هرگز زنهای میهن ما یه آن آزادی که برای رشد و تکامل یک انسان لازم است، نخواهند رسید، بنابراین تمام تلاش ما زنان بخصوص زنان و درود می‌فرستم به تمام زنانی که در ایران بر علیه این ظلم و ستم مبارزه می‌کنند و ۴۰ سال است که از پا ننشستند، درودم بر آن زنان عزیز.

زنان پاشنه آشیل یک حکومت بنیادگرا هستند، این حکومت از روز اول که هنوز سه هفته از بهمن نگذشته بود سرکوب را با شعار یا روسری یا توسری با زنجیر بر سر ما زنان زدند، ما یادمان می‌رود و می‌دانستند که این عنصر، عنصری است در طول تاریخ به آن ستم شده و حالا به دنبال آزادی است که برای آن زحمت می‌کشد، آزادی حقوقی و قضائیش، سیاسی و مدنی، اقتصادیش فعالیت می‌کند، یک چنین عنصری عنصر بسیار خطرناکی است، عنصری است که باید سرکوبش کرد، باید نسلش را از بین برد، این بنیادگرایی است، به همین دلیل زنانی بپا می‌شوند که نمونه‌ش هزار زن اشرف هستند، در خارج زنان آزادیخواه دیگر و زنانی که با اندیشه و تفکرات سیاسی دیگر مبارزه می‌کنند و با اینها مخالفت کردند، شبانه روز بر علیه اینها فعالیت می‌کنند، برای اینکه چیزی برای از دست دادن ندارند، ما همه چیزمان را از دست دادیم، باید از ما بترسند چون آدم از نیروی که پتانسیل خودش پی می‌برد و می‌داند چقدر قوی هست، باید بترسد و این رژیم بنیادگرا از همین می‌ترسد و این عنصر را باید نابود بکند. من از مهر کاربران عزیز به خودم سپاسگزارم، من قطره بسیار بسیار کوچکی هستم از دریای بی کرانی زنانی که از جانشان گذشتند، از خانواده‌شان گذشتند، زنانی که از کار و شغل و زندگی‌شان گذشتند و شب و روزشان را برای آزادی مردم ایران گذاشتند، من قطره کوچکی از این دریا هستم واقعاً باید به آن زنان درود فرستاد و از آنان انرژی می‌گیرم و آن زنان، زنانی هستند که در اشرف ۳ هستند، زنان دیگری که در طول تاریخ کشته و زندانی شدند، ناپدید شدند و سختی کشیدند و در دارالعنکبوت خامنه‌ای سختی کشیدند و به آنان باید درود فرستاد و امیدوارم من لیاقت این را داشته باشم که بتوانم قطره کوچکی از این دریا باشم.

گیسو شاکری: نکته خوبی را اشاره کردید حالا ما وارد آن بخشی که به درد و رنج مردم نمی‌شوند کاری نداریم، مخصوصاً که الان شرائطی برای نوروز است جیبها را باید پر بکنند اصلاً به فکر درد و رنج مردم نیستند و اصلاً با آنان کاری نداریم، آیا یک هنرمند در شرائط مملکت ما که زندانها پر، کودکان کار، کارگران، مادران، بچه‌ها در سطل‌های زباله دنبال غذا می‌گردند، زنان حامله بچه‌هایشان را دور می‌اندازند، میدانید چقدر رنج آور است، یک مادر از جگر گوشه‌اش بگذرد، چون نمی‌تواند خرج او را بدهد، یک پدر خودش و بچه‌هایش را دار میزند برای اینکه نمی‌تواند خرجشان را بدهد، در این شرائط این دردها گفته شده، و دیده می‌شود، خوب است به این دردها اشاره بشود اما همین فقط درد را بگوییم، یک راه حلی باید بدهیم و برای این راه حل ما برای سرنگونی ایستادیم، من هنرمندی هستم فقط برای درد نمی‌خوانم صدای درد مردمم هستم، اما میگویم مرگ بر اصل ولایت فقیه، میگویم سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران، میگویم مرگ بر دارالعنکبوت خامنه‌ای و جد و آبادش و دارو دسته سپاه و تمام تلاشم را برای این می‌کنم، از خیلی چیزها می‌گذرم، از بایکوتها از تهدیدها و تمام فشارهای که بعنوان یک هنرمند و چهره بیرونی در خارج کشور دارم همه آنها را به جانم می‌خرم، اما میگویم باید مبارزه بکنیم یعنی راه مبارزه و نیرو دادن برای مبارزه باید با شعرها و ترانه‌های ما باشد، چی بنشینیم و دلیه دلیه از درد مردم بگوییم هی مستمر غم و غصه خوب باشد، اوکی اما باید چکار بکنیم، باید این رژیم سرنگون بشود، هیچ چاره دیگری ندارد، رژیمی که با خشونت مردم را از بین می‌برد، یعنی خشونتی که در تاریخ اصلاً بی سابقه بوده با این شیوه‌های که مردم را نابود می‌کنند، بعد ما میگوییم قهرآمیز باید از بینشان برد، بعد بلافاصله بعنوان هنرمند انگ بزنند که تو خشونت طلب هستی و بجای اینکه بگویند هنرمند باید خشونت رژیم را هم ببیند و در کنار مردمش مبارزه بکند اینکه من هم با شما هم نظر هستم فقط خواندن از درد مردم کافی نیست، ما وظیفه خیلی مهمی بر شانه‌هایمان است و دادن امید و انرژی برای ادامه مبارزه هست، برای اینکه ستم به زن و تبعیض فقط مربوط به این کیس‌ها نیست، سالیان سال این ستم بر زنان وارد شده، این ستم مضاعف است، بنابراین ما نمی‌توانیم یک شبه همه چیز را عوض بکنیم، باید این زمین را شخم زد، ۴۰ سال در رگ و پی مردم کردند، زنان بر علیه زنان بلند می‌شوند، زنانی در کنار مردان بر علیه آزادی زنان مبارزه می‌کنند، این را باید با آن کار کرد، یک فرهنک زن ستیز را شما باید از بنیاد شخم بزنید و از پایه درستش بکنید، و این هم کار یک شب نیست، این وظیفه و کار سنگینی است که بعد از آزادی ایران کار اصلی ما فعالان حقوق زنان تازه برای ساختن و پایه ریزی یک فرهنگ درست تساوی و برابری و آزادی شروع می‌شود.

گیسو شاکری: آن نوروز اصلی اصلی که واقعاً روز ما نو می‌شود، روز سرنگونی آخوندها است ولی این نوروز طبیعی و طبیعت را به عزیزانم تبریک میگویم و این بهار آزادی مردم ایران باشد و ما بتوانیم در کنار هم آن ویرانه را بسازیم، پیامی دارم برای بچه‌ها و زنان و مردان و دختران و پسران شیردل کانونهای شورشی و دمت تان گرم، این بهار و این چهارشنبه سوری را حتماً وحتما آن طوری انجام بدهید که باید انجام بدهید، ولی یک شعار برای چهارشنبه سوری دارم اول می‌خواستم یک کاری بکنم، «آی بوته بوته بوته به همت من و تو، به همت کانونها، آخوند از پا میافته».

من چهارشنبه سوری‌م را زودتر با شما شروع کردم، درود بر همه شما، من از همه عزیزانی که مرا مورد مهر خودشان قرار دادند سپاسگزاری می‌کنم، به مردم ایران قول دادم تا آخرش با همدیگر برای سرنگونی و برای ساختن ایرانی آزاد و برابرایستادیم، برای همه ایرانی خوب و سلامت و طبیعت خوب آرزو می‌کنم .

کلیپ کنفرانس

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.