برای یک ایران آزاد

۲۰۰۰ کشاورز خوراسگان در پل خواجوی اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند

0

۲۰۰۰ کشاورز خوراسگان در پل خواجوی اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند
۲۰۰۰ هزار نفر از کشاورزان خوراسگان صبح روز چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷  خودشان را به پل خواجو رسانده و در آن محل تجمع اعتراضی برگزار کردند. نیروی انتظامی و گارد ضدشورش کشاورزان و مسیر آنها را کاملا محاصره کرده و در نقاطی اقدام به شلیک تیر هوایی کرده و در برخی موارد اقدام به ضرب و شتم کشاورزان نمودند. حضور گسترده زنان در این تجمع اعتراضی چشمگیر است. آنها خواستار باز کردن آب زاینده رود هستند تا بتوانند زندگیشان را ادامه دهند.

نیروهای ضدشورش از اول صبح برای جلوگیری از گسترش تجمع و اعتراض در  صحنه حضور دارند.

یکی از کشاورزان خطاب به نیروی‌های سرکوب گفت:  «آقایان ما به شما اعلام می‌کنیم قبل از اینکه مسئولیت داشته باشید؛ مامور باشید؛ معذور باشید باید انسان باشید و اخلاق را درنظر بگیرید»

ما آمدیم تا حقمان را بگیریم. ما هیچ چیز دیگری نمی‌خواهیم. این دولت حقمان را بدهد تا برگردیم. ما می‌رویم خانه‌هایمان [اگر حقابه مان را بدهند]. هر روز وعده سر خرمن به ما ندهد. تا که وعده می‌دهند؟ وعده دیگر بس است خدا وکیلی. آب زاینده رود ما را برگردانید. ما نه تونل می‌خواهیم نه سد می‌خواهیم. ما اینها را نمی‌خواهیم دیگر. همان آب چشمه‌مان را به ما بدهند. همان آب زاینده رود را به ما بدهند. هیچ چیز دیگر نمی‌خواهیم.

کشاورزان شعار می‌دادند:

نیروی انتظامی حامی دزدان نشو

ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما

ننگ ما ننگ ما دولت الدنگ ما
بي شرف بي شرف رو به انتظامي

در این تجمع و تظاهرات شماری از کشاورزان به دست نیروهای گارد ضدشورش زخمی و شمار دیگری دستگیر شدند.

روز گذشته سه‌شنبه ۱۱دی کشاورزان در ورزنه و خوراسگان به‌صورت همزمان دست به تحصن و تظاهرات زدند. و علیه دزدی و غارتگری نظام شعار دادند.

روحانی دروغگو زاینده رود ما کو

می ایستیم، می‌جنگیم حقمونو می‌گیریم

یا حجت بن الحسن ریشه ظلمو بکن

می ایستیم می‌جنگیم ذلت نمی‌پذیریم

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.