۲۵نوامبر؛ حالا دیگر جهان از زنان ایران الگو می‌گیرد!

زنان ایران پیشتازان قیام سراسری

اگر قرار بود سال گذشته به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان یادداشتی بنویسیم باید از نقض کامل حقوق زنان ایران، سرکوب زنان در ایران و نادیده انگاشتن آنان از طرف حکومت می نوشتیم. اما امسال از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ همه چیز عوض شده است. وقتی خون مهسا امینی سنگفرش بازداشتگاه پلیس ولایت فقیه را رنگین کرد، زنان ایران در نقش پیشتازان یک جنبش بزرگ اعتراضی ظاهر شدند و اکنون این جنبش به یک انقلاب بزرگ منجر شده است. از این روز زنان ایران امسال برای بدست آوردن حقوق خود و نفی حاکمیتی بپاخاستند که خشونت علیه زنان در آن به صورت سیستماتیک تثبیت شده است. از این رو زنان ایران در ۲۵ نوامبر امسال به عنوان الگوهای یک مبارزه درخشان برای همه زنان جهان ظاهر شده‌اند.

۲۵ نوامبر روز جهانی نفی خشونت علیه زنان

آرمان شکوهمند برابری و ‌جهانی عاری از هرگونه بهره‌کشی و تبعیض و خشونت جنسیتی، با مقاومت بی‌امان و سازش‌ناپذیر و پرداخت بهای سنگین آن بی‌تردید جامه عمل می‌پوشد.

بنا بر تعریفی که سازمان ملل از خشونت علیه زنان کرده است، هرگونه رفتاری که منجر به آسیب بدنی، جنسی یا روانی علیه زنان شود، خشونت علیه زنان نامیده می‌شود.

به همین مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان را ۲۵ نوامبر نامگذاری شده است. مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۹میلادی این روز به روز جهانی منع خشونت علیه زنان انتخاب کرد.

این روز بدلیل قتل وحشیانه سه خواهر میرایال، از فعالان سیاسی اهل جمهوری دومینیکن انتخاب شده است.

کارشناسان حقوقی قوانین حقوقی خامنه‌ای در قبال زنان را خشن ترین قوانین جهان بر می شمارند. برای مدت هاست که زنان ایرانی از ورود به استادیوهای ورزشی محروم هستند.

در ایران تحت حاکمیت ملایان، نرخ شرکت فعال زنان در بازار کار فقط ۱۴درصد است. قوانین مدنی بر اساس تبعیض علیه زنان بنا شده است. خصیصه برجسته حکومت ایران، زن‌ستیزی آن است. در قانون شریعت ملایان، حق سفر، تحصیل، حق اشتغال، خروج از خانه، بر اساس تصمیم مرد بنا شده است. [ستم مضاعف علیه زنان در حاکمیت ایران، چرا ؟]

گزارش سازمان بین‌المللی کار

سال گذشته گزارشی توسط سازمان بین‌المللی کار در مورد وضعیت زنان کارگر در صنعت پوشاک انتشار یافت. در این گزارش آمده، گسترش و شیوع کرونا بر زندگی این کارگران تأثیر گذاشته و شرایط کاری آنها را سخت‌تر از قبل پاندومی کرونا کرده است.

زنان کارگر صنایع پوشاک، به جز مشکلات ناشی از شیوع  کووید۱۹، با چالش‌های مثل تبعیض جنسیتی، تعرض، نقض حقوق زنان در محیط کار، تعهدات وصول نشده از سوی کارفرما و تعهدات خانوادگی روبرو هستند. همین امر سبب ایجاد دشواری‌های شرایط کاری آنان را دو چندان کرده است. [نقض سیستماتیک حقوق پایه ای زنان در نظام ولایت فقیه]

اما فریاد زنان

من فریاد زنانم
من بی باک و بیدار
در صف در اوج پیکار

همواره جلودار
بترس از من بترس

از من شیخ تبهکار
آری منم آنکه 

بسوزم كاخت اینبار
آسمانم را دزدیدند
بالم را چیدند

اما من شوق پروازم به دل
هرگز نمی میرد            

جان می‌گیرد
در دستان تو گر تیغ و تیر و  اسید است

دست من خالی اما
در قلبم امید است
می آیم تا براندازم 

نظم و نظامت
در هر کوی و گذر
برپاسازم قیامت…

نابرابری و تبعیض علیه زنان

بنا به گزارش سازمان بهداشت جهانی، در دوران اپیدمی کرونا، رشد آماری خشونت علیه زنان نسبت به قبل بیشتر شده است. همچنین با اضافه شدن به وظائف زنان و ظلم‌های در این دوره تقریبا دوساله علیه زنان مواجه بودیم.

تجربه به دست آمده از اپیدمی های گذشته به وضوح نشان می دهد که یک بحران بهداشتی همیشه منجر به پیروزی برابری جنسیتی شده است که کرونا هم از آن مستثنی نبوده است.

چند نمونه از نابرابری و نبعیض علیه زنان

درآمد مردان بخش درمانی عموما ۱۱درصد بیشتر از زنان است.
زنان به نسبت مردان، ۷۶درصد زمان زندگی خود را صرف مراقبت بدون حقوق از خانواده خود می‌کنند.
 از هر ۳زن یک نفر مورد خشونت جنسی و جسمی قرار گرفته است.
نیمی از فقرای جهان را زنان تشکیل می‌دهند.

این ستم جهانی شده علیه زنان در ایران وضعیت بسیار بغرنج تری یافته است. زنان ایران به دلیل حاکمیت زن ستیز ولایت فقیه در وضعیت دشواری قرار دارند. اکنون زنان ایران اراده کرده اند که به این وضعیت پایان دهند و شکی نیست که این زنان ایران هستند که پیروز خواهند شد.

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل