برای یک ایران آزاد

ارزهای صادراتی به کشور بازنگشت؛ ۳۰ میلیارد دلار و خصولتی‌ها

0

۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، به کشور بازنگشته است. این پول در اختیار چه کسانی قرار داشته است و چرا به کشور بازنگشته است؟

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که «۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.»
حسین میرشجاعیان این ۳۰ میلیارد دلار را «مشمول صادرات بدون بازگشت ارز» دانسته و «عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در قالب کالا یا پول را مصداق فرار سرمایه ارزیابی کرد». [ایسنا ۲۱ اردیبهشت ۹۸]
با این حال این پرسش مطرح می‌شود که چه نهادهایی در ایران امکان صادرات در چنین ابعادی را دارند، و در ادامه قادرند که پول‌های دریافتی را به کشور بازنگردانند؟
چند روز پیش از اظهارات معاون اقتصادی سابق وزارت اقتصاد، وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران گفته بود که «حدود ۷۰ درصد از این صادرکنندگان که ارزهای خود را برنمی‌گردانند وابسته به شرکت‌های خصولتی هستند».
خصولتی‌ها همان شرکت‌ها و اشخاص وابسته به نهادهای حکومت‌گر و به‌طور مشخص سپاه هستند، که به اسم خصوصی‌سازی بخش‌های عمده‌ای از اقتصاد ایران را به کنترل خود درآورده‌اند.
اما آنچه در اظهارات وحید شقاقی شهری بیشتر جلب توجه می‌کرد، عددهای ارائه شده توسط او بود. برخلاف اظهارات وزیر اقتصاد، در نهم اردیبهشت، و اظهارات مشاور او در ۲۱ اردیبهشت، که سخن از عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور، گفته بودند، این کارشناس اقتصادی اعلام کرد که «از حدود ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در سال گذشته فقط ۱۰ میلیارد دلار از آن به سامانه نیما برگشته است».
به‌عبارت دیگر شقاقی شهری از عدم بازگشت ۳۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور سخن گفت. او چنین وضعیتی را «بزرگترین چالش اقتصادی سال ۹۷» توصیف کرد. [ایسنا ۱۴ اردیبهشت ۹۸]
به باور شماری از کارشناسان، رقم ارز بازنگشته به کشور از این عدد هم بزرگتر است. این گروه از کارشناسان تفاوت در عددهای ارائه شده توسط افراد مطلع را دلیلی بر پنهان‌کاری در این رابطه می‌دانند.
پول‌هایی که به کشور بازنگشته است می‌توانند برای گروه‌های تروریستی در کشورهای منطقه هزینه شوند، و موجب برافزوختن جنگ‌های جدید یا تداوم جنگ‌های موجود باشند.
مهمتر اما، در حالی که نظام ایران کمبودها و مشکلات اقتصادی مردم ایران را به تحریم‌ها نسبت می‌دهد، تنها در یک عرصه یعنی عرصه‌ی صادرات غیرنفتی دست‌کم ۳۴ میلیارد دلار توسط باندهای حکومت‌گر از کشور خارج شده است.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.