برای یک ایران آزاد

۹۷ هزار کارگر حقوق نگرفته‌اند؛ بی‌حقوقی می‌تواند به انقلاب منجر شود؟

0

۹۷ هزار کارگر از دو ماه تا یک سال است که حقوقی دریافت نکرده‌اند. حسن صادقی، معاون «خانه کارگر» با بیان این خبر، افزود که «۱۴۷۰ واحد تولید دچار مشکل شدند که این آمار نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.» به گفته این کارگزار حکومتی، سال ۹۸، «سال سختی برای نیروی کار» خواهد بود.

پیشتر علیرضا محجوب دیگر کارگزار کارگری نظام، تایید کرده بود، «کسانی که خصوصی‌سازی را در ایران پی‌ریزی کردند»، «دستمزدها را سرکوب کردند؛ خصوصا از دهه ٨٠ به بعد آنها موازی با خصوصی‌سازی بر سر دستمزد زدند و کاری کردند که در یک دهه دستمزد به بدترین وضعیت خود سقوط کند‌.» [حداقل دستمزد کارگران، ۴۰ درصد سبد معیشت؟!؛ البته اگر پرداخت شود]
اینک حسن صادقی این واقعیت را مورد توجه قرار می‌دهد که «در گذشته حداقل مزد کارگر در روز یک کیلو گوشت را نتیجه می‌داد، امروز هر کیلو گوشت ۱۲۵ هزار تومان است در نتیجه حداقل حقوق به کارگران باید ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان باشد». هر چند او خود تصریح می‌کند که برای سال آینده «قطعا» چنین حداقل دستمزدی برای کارگران محقق نخواهد شد.
به گفته معاون «خانه کارگر»، «مبنای حل مشکلات شناور شدن مزد است چراکه نمی‌توان تورم را رها کرد و حقوق را ثابت نگه داشت.» [شعار سال ۲۶ اسفند ۹۷] صادقی در حالی از «شناور شدن مزد» سخن می‌گوید که خود پیشتر اذعان کرده است که حتی حداقل دستمزد؛ براساس برآورد نهادهای حکومتی نیز مورد قبول کارفرمایان و دولت نخواهد بود.
آنچنان که می‌تواند پیش‌بینی کرد، طبقه کارگر ایران در سال آینده شرایطی به مراتب دشوارتر خواهد داشت. در بازی حکومت‌گران با نرخ ارز برای کسب درآمد ریالی بیشتر، در تداوم پروژه‌های هزینه‌بر موشکی و جنگ‌های منطقه‌ای توسط سپاه، و در ذیل آنچه با اسم رمز «خصوصی‌سازی»، در انتقال مالکیت از بخش دولتی به سپاه در جریان است، سهم کارگران، فقر بیشتر است. آنها اگر اعتراض کنند، سرکوب خواهند شد.
این همه وضعیتی‌ست که طبقه کارگر ایران را به گام گذاشتن در مسیر انقلاب هدایت خواهد کرد؛ وقتی هر اعتراضی با سلاح سپاه سرکوب می‌شود، تنها راه باقی مانده انقلاب است.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.