برای یک ایران آزاد

‌تجمع اعتراضی كارگران خط شش متروی تهران در اعتراض به معوقات حقوقی حق بیمه و سنوات

0

‌تجمع اعتراضی كارگران خط شش متروی تهران در اعتراض به معوقات حقوقی حق بیمه و سنوات
روز یک شنبه ۱۳ آبان ۹۷  كارگران خط شش مترو تهران در اعتراض به عدم پرداخت ٦ ماه حقوق خود دست به تجمع و اعتراض زدند.

كارگران خط شش مترو تهران همچنین به عدم پرداخت حق بيمه، سنوات و … در اين تجمع معترض هستند.

در تجمع كارگران خط شش مترو تهران نیروی انتظامی نیز در محل حاضر شده است.

كارگران خط شش مترو تهران گفتند که کارگران را تسویه کرده‌اند اما حقوق، حق بيمه، سنوات کارگران را به آنها نپرداخته‌اند و به همین دلیل این کارگران دست به تجمع اعتراضی زده‌اند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.