برای یک ایران آزاد

دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برای پنجمین روز دست به تجمع و تحصن زدند

0

دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برای پنجمین روز دست به تجمع و تحصن زدند

دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  برای پنجمین روز در اعتراض به احکام غیرقانونی قضاییه ولایت فقیه علیه چند تن از دانشجویان در این دانشگاه  تجمع  و تحصن کردند.

روز پنجشنبه ۳۱ خرداد ۹۷ دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  برای پنجمین روز در اعتراض به احکام غیرقانونی قضاییه ولایت فقیه علیه چند تن از دانشجویان در این دانشگاه  تجمع  و تحصن کردند.

دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی تهدید کرده بودند که اگر منصور غلامی «وزیر علوم کابینه روحانی» برای ادای توضیحات به این دانشکده نیاید امتحانات این ترم را لغو کرده  و در آن حاضر نخواهند شد.

دانشجویان خواهان لغو فوری و بدون قید و شرط احکام غیرقانونی زندان برای دانشجویان هستند.

دانشجویان  پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود:

« اساتید ! سکوت نکنید

دانشگاه پادگان نیست

سال تحصیلی جدید با حضور همه‌ی هم درسانمان

برخورد امنیتی محکوم است

اساتید علوم اجتماعی سکوت نکنید

دانشگاه تهران = شعبه ۲ اوین

سرکوب دانشجویان را متوقف کنید

بررسی پرونده دانشجویان درون دانشگاه »

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.