برای یک ایران آزاد

 روز جهانی کارگر، تجمعات سندیکاها،  اعتراضات و حمله به کارگران، دستگیری کارگران

0

روز جهانی کارگر، تجمعات سندیکاها،  اعتراضات و حمله به کارگران، دستگیری کارگران
روز ۱۱ اردیبهشت۹۷، به مناسبت روز جهانی کارگر در تهران در نقاط مختلف تجمعات اعتراضی برگزار گردید. در مقابل مجلس حکومت، عوامل نظام به کارگران با شوکر برقی یورش برده و تعدادی از آنان را دستگیر کردند. کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی برای روز کارگر، در ترمینال آزادی تجمع اعتراضی خود را برگزار کردند.

تجمع کارگان در مقابل «خانه کاگر» و مجلس حکومت

 کارگران اصناف مختلف در روز جهانی کارگر در مقابل «خانه کارگر» و «مجلس» حکومت در تهران تجمعات اعتراضی  خود را برگزار کردند.

کارگران در این اعتراضات شعارهایی را علیه سیاست های ضدکارگری حکومت ولایت فقیه سر دادند.

 

صدور قطعنامه تشکل‌های مستقل کارگری

در پایان تجمع روز کارگر، قطعنامه تشکل‌های مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه؛ ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر، قرائت شد.

 کارگران در تهران در تجمعات خود شعار می‌دادند:

« وزیر بی لیاقت نمی خوایم نمی‌خوایم

مرگ بر ستمگر

کارگر بازداشتی آزاد باید گردد»

حمله با شوکر به زنان کارگر در تجمع در برابر مجلس

در تجمع کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر، عوامل و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی حکومت به سرکوب کارگران پرداختند.

در یکی از این اقدامات سرکوبگرانه،  عوامل و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی حکومت به کسانی که اقدام به فیلمبرداری از این تجمعات کردند، حمله کردند.

عوامل و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی حکومت تلفن برخی از کارگران را ضبط و شکستند.

یک خانم کارگر که در در روز جهانی کارگر مورد ضرب وشتم عوامل و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی حکومت قرار گرفته بود؛ گفت: «به من جلوی مجلس وقتی حمله کردند یکی از مامورها با لگد به کمرم زد و یک بار دیگر هم کنار خیابون وقتی خانم دیگری را محاصره کردند و ما می‌خواستیم نجاتش بدیم یکی از پشت بهم زد که بعد حالت تهوع بهم دست داد و بی حال شدم و حالا  پاهام کمی بی حسه. فکر کنم بهم شوکر زدند.»

بازداشت فعالان کارگری

حداقل دو نفر از فعالان کارگری در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس حکومت بازداشت شدند.

مصطفی آقایی، دانشجوی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران و محسن ثقفی، فعال کارگری در تجمع روزکارگر در مقابل مجلس بازداشت شد.

تجمع کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی برای روز کارگر

کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی صبح روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت در گرامیداشت روز جهانی کارگر؛ اقدام به تجمع در ترمینال آزادی در تهران نمودند.

این کارگران پلاکاردی در دست دارند که بر روی آن نوشته شده:

«روز جهانی کارگر؛ روز اتحاد؛ همبستگی و دادخواهی کارگران گرامی باد»

تجمع کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی
تجمع کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.