برای یک ایران آزاد

تجمع سپرده گذاران و مالباختگان موسسه کاسپین تهران و ثامن الحجج

تجمع سپرده گذاران و مالباختگان موسسه کاسپین  تهران و ثامن الحجج تجمع سپرده گذاران و مالباختگان موسسه کاسپین  تهران و ثامن الحجج امروز ۲۶ خردادماه ۹۸ در مقابل بانک مرکزی در اعتراض به عدم پرداخت سپرده‌هایشان و عدم رسیدگی به وضعیت این…
بیشتر بخوانید...

تجمع مالباختگان شرکت عظیم خودرو نسبت به برآورده ‌نشدن مطالبات‌شان

تجمع مالباختگان شرکت عظیم خودرو نسبت به برآورده ‌نشدن مطالبات‌شان تجمع مالباختگان شرکت عظیم خودرو، در روز چهارشنبه، ۲۲ خرداد ماه  ۹۸ نسبت به برآورده ‌نشدن مطالبات‌شان، در مقابل ساختمان وزارت دادگستری در تهران، تجمع اعتراضی برپا کردند.…
بیشتر بخوانید...

تجمع سپرده گذاران و مالباختگان موسسه کاسیپن مشهد مقابل استانداری

تجمع سپرده گذاران و مالباختگان موسسه کاسیپن مشهد مقابل استانداری تجمع سپرده گذاران و مالباختگان موسسه کاسیپن مشهد امروز ۲۰ خردادماه ۹۸ در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان درمقابل استانداری برگزار شد. در پاسخ به فراخوان قبلی تعدادی از…
بیشتر بخوانید...

مالباختگان موسس کاسپین در مقابل بانک مرکزی رژیم تجمع کردند

مالباختگان موسس کاسپین در مقابل بانک مرکزی رژیم تجمع کردند مالباختگان موسسه کاسپین غارتگر وابسته به سپاه پاسداران روز سه شنبه ۷ خرداد ۹۸ در اعتراض به غارت دارایی و برآورده نشدن مطالبات شان در مقابل ساختمان بانک مرکزی رژیم در تهران تجمع…
بیشتر بخوانید...

مالباختگان بدر توس مقابل استانداری رژیم در مشهد تجمع اعتراضی برگزار کردند

مالباختگان بدر توس مقابل استانداری رژیم در مشهد تجمع اعتراضی برگزار کردند مالباختگان و سپرده گذاران موسسه بدر توس زیرمجموعه کاسپین وابسته به سپاه در روز سه شنبه ۲۴اردیبهشت ۹۸ مقابل استانداری رژیم آخوندی در مشهد تجمع اعتراضی برگزار کردند.…
بیشتر بخوانید...

تجمع مالباختگان موسسه کاسپین در مقابل دادستانی رژيم آخوندی

تجمع مالباختگان موسسه کاسپین در مقابل دادستانی رژيم آخوندی تجمع مالباختگان موسسه کاسپین در روز دوشنبه ۱۶اردیبهشت ۹۸  در اعتراض غارت داراییهایشان توسط این مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران در مقابل دادستانی تهران تجمع کردند. حکومت آخوندی در…
بیشتر بخوانید...

تجمع مالباختگان عصر نوین مقابل دادگستری کل استان تهران

تجمع مالباختگان عصر نوین مقابل دادگستری کل استان تهران روز دوشنبه ۲اردیبهشت ۹۸ مالباختگان موسسه عصر نوین که شامل ۱۷۰۰ خانواده می شوند، در مقابل دادگستری کل استان تهران تجمع کردند. توضیحات بیشتر: در سال ۹۱ شرکت عصر نوین یا (نیوساد ) با…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان طلای ثامن در مقابل دادستانی رژیم

تجمع اعتراضی مالباختگان طلای ثامن در مقابل دادستانی رژیم تجمع اعتراضی مالباختگان سایت طلای ثامن روز یکشنبه ۲۵ فروردین ۹۸ در تهران در اعتراض به غارت دارایی و برآورده نشدن مطالباتشان مقابل ساختمان دادستانی رژیم تجمع کردند. مالباختگان شعار…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی جمع سپرده گذاران و مالباختگان موسسه بدر توس مقابل استانداری رژیم در مشهد

تجمع اعتراضی جمع سپرده گذاران و مالباختگان موسسه بدر توس مقابل استانداری رژیم در مشهد تجمع اعتراضی جمع سپرده گذاران و مالباختگان موسسه بدر توس مشهد در روز شنبه ۲۴ فروردین ماه ۹۸ در اعتراض به عدم پرداخت پولهای سپرده شده آنان در مقابل…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه پدیده در مشهد به غارت سرمایه ‌هایشان

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه پدیده در مشهد به غارت سرمایه ‌هایشان تجمع اعتراضی مالباختگان در روز پنجشنبه ۲۲فروردین ۹۸ مالباختگان موسسه غارتگر پدیده وابسته به ارگان های حکومتی در اعتراض به غارت سرمایه هایشان در مقابل استانداری خراسان در…
بیشتر بخوانید...