برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی مالباختگان طلای ثامن در مقابل دادستانی رژیم

تجمع اعتراضی مالباختگان طلای ثامن در مقابل دادستانی رژیم تجمع اعتراضی مالباختگان سایت طلای ثامن روز یکشنبه ۲۵ فروردین ۹۸ در تهران در اعتراض به غارت دارایی و برآورده نشدن مطالباتشان مقابل ساختمان دادستانی رژیم تجمع کردند. مالباختگان شعار…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی جمع سپرده گذاران و مالباختگان موسسه بدر توس مقابل استانداری رژیم در مشهد

تجمع اعتراضی جمع سپرده گذاران و مالباختگان موسسه بدر توس مقابل استانداری رژیم در مشهد تجمع اعتراضی جمع سپرده گذاران و مالباختگان موسسه بدر توس مشهد در روز شنبه ۲۴ فروردین ماه ۹۸ در اعتراض به عدم پرداخت پولهای سپرده شده آنان در مقابل…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه پدیده در مشهد به غارت سرمایه ‌هایشان

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه پدیده در مشهد به غارت سرمایه ‌هایشان تجمع اعتراضی مالباختگان در روز پنجشنبه ۲۲فروردین ۹۸ مالباختگان موسسه غارتگر پدیده وابسته به ارگان های حکومتی در اعتراض به غارت سرمایه هایشان در مقابل استانداری خراسان در…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان و سپرده گذاران موسسه کاسپین تهران مقابل قوه قضائیه رژيم

تجمع اعتراضی مالباختگان و سپرده گذاران موسسه کاسپین تهران مقابل قوه قضائیه رژيم تجمع اعتراضی مالباختگان و سپرده گذاران غارت شده موسسه کاسپین تهران در روز سه شنبه ۲۰ فرودردین ماه ۹۸ در مقابل قوه قضاییه رژيم در برگزار شد . تجمع کنندگان…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه بدر توس در مقابل استانداری خراسان رضوی

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه بدر توس در مقابل استانداری خراسان رضوی روز شنبه ۱۰ فروردین ماه ۹۸، جمعی از مالباختگان موسسه بدر توس از زیر مجموعه های کاسپین در مشهد به برآورده ‌نشدن مطالبات خود، در مقابل ساختمان استانداری خراسان رضوی، اقدام…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین تهران در مقابل دادسرای عمومی و انقلاب

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین تهران در مقابل دادسرای عمومی و انقلاب روز یکشنبه ۲۶ اسفند ۹۷ مالباختگان موسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در اعتراض به غارت دارایی و سرمایه‌شان در مقابل دادسرای عمومی و انقلاب در تهران تجمع اعتراضی…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه پدیده مشهد در مقابل دادستانی مشهد

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه پدیده مشهد در مقابل دادستانی مشهد روز چهارشنبه ۲۲ اسفند ۹۷ مالباختگان موسسه پدیده بعد از پنج سال بلاتکلیفی در مقابل دادستانی مشهد واقع در میدان الندشت، خیابان کوهسنگی تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع اعتراضی…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین در تهران، در مقابل ساختمان قوه قضاییه

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین در تهران، در مقابل ساختمان قوه قضاییه روز سه شنبه، ۲۱ اسفند ۹۷، جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین در تهران، در مقابل ساختمان قوه قضاییه در اعتراض به برآورده ‌نشدن مطالبات خود، اقدام به برگزاری تجمع…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه پدیده در مقابل نهاد ریاست جمهوری

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه پدیده در مقابل نهاد ریاست جمهوری روز دوشنبه، ۲۰ اسفند ۹۷، جمعی از مالباختگان پدیده شاندیز در تهران، نسبت به برآورده ‌نشدن مطالبات‌شان، در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه ثامن الحجج مقابل بانک مرکزی

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه ثامن الحجج مقابل بانک مرکزی روز شنبه ۱۸ اسفند ۹۷ مالباختگان موسسه غارتگر ثامن الحجج وابسته به کارگزاران حکومت در مقابل بانک مرکزی در تهران تجمع اعتراضی برگزار  کردند. مالباختگان موسسه غارتگر ثامن الحجج شعار…
بیشتر بخوانید...