برای یک ایران آزاد
مرور دسته ها

ولایت فقیه

پایان انتخاب خامنه‌ای؛ قدرت و دیگر هیچ

جلسه‌ی انتخاب خامنه‌ای پس از مرگ خمینی در حالی به پایان می‌رسد که حاضران نه به صلاحیت «فقهی» او قائل هستند و نه کفایت سیاسی او را تایید می‌کنند. عجله‌ی صحنه‌گردان پس از انتخاب خامنه‌ای در تاریکخانه‌ی «خبرگان» بعد از آنکه خمینی مرده بود،…
بیشتر بخوانید...

فرو ریختن تئوری ولایت فقیه در درون

جلسه خبرگان برای انتخاب خامنه‌ای، خبر از فرو ریختن تئوری ولایت فقیه در درونش می‌دهد. بی‌کفایت نخست فیلمی در فضای مجازی منتشر می‌شود، از جلسه انتخاب خامنه‌ای به‌عنوان رهبر نظام مقدس!؛ پس از مرگ خمینی؛ فیلمی که برای نخستین بار انتشار می‌یافت…
بیشتر بخوانید...

خامنه‌ای؛ رهبری موقت در شرایط اضطراری

در سال ۶۸ در یک جلسه‌ی اضطراری خامنه‌ای به عنوان رهبری موقت به جانشینی خمینی انتخاب شد در حالی که حاضران در جلسه بر سر صلاحیت او اتفاق نظر نداشتند. انتخاب در فقدان فیلمی در فضای مجازی منتشر می‌شود از جلسه‌ی «مجلس خبرگان» بعد از مرگ خمینی،…
بیشتر بخوانید...