پساکرونا و بحرانهای در چشم انداز!

برنامه بعدی

📌📌پساکرونا و بحرانهای در چشم انداز! 🔴گفتگو با محمد حیاتی 📆پنجشنبه۲۱فروردین ⏰۲۱۳۰به وقت ایران و۱۹۰۰به وقت اروپا    

آخرین برنامه

آخرین برنامه

📌📌هراس از پیامدهای اجتماعی بحران کرونا 🔴گفتگو با فریدون سلیمی 📆چهارشنبه۲۰فروردین ⏰۲۱۳۰به وقت ایران و۱۹۰۰به وقت اروپا      

آخرین مطالب

با ما همراه باشید

پر بازدیدترین‌ها